Mötesplats U-FOLD satte fokus på brukarinflytande

2013-05-23

Vad är brukarinflytande, hur tar vi vara på det och vem betalar notan? Frågorna var många då Mötesplats U-FOLD belyste Missbrukarens perspektiv.

Redan dagen efter nyheten om att Uppsala arrangerar Drogfokus 2016 samlade U-FOLD till Mötesplats: Missbrukarens perspektiv – och hur tar vi vara på det? Intresset var stort och Katedralkaféet fylldes till sista plats med representanter för bland annat forskning, vård, politik, myndigheter och brukarorgansationer. Dagens första talare, Yvonne Brokvist, en gång själv missbrukare återgav under rubriken Modet, möjligheten och makten att förändra sitt liv sin resa in i och ut ur tio års heroinmissbruk.
– Jag hade en missbrukande mor och lyckades skapa en övertro på att själv kunna stå emot droger. Som trettonåring sniffade jag dagligen, vid sjutton var jag heroinist. Jag bröt stegvis mot mina egna värderingar, drabbades av svåra skuld- och skamkänslor och till sist befann jag mig på en nivå där kickarna ersatts av medvetslöshet.

Det första försöket till behandling misslyckades, men försåg Yvonne med en kunskap som försvårade det självbedrägeri hon lindat sitt missbruk i. Långt senare och tack vare en driftig socialarbetare fick Yvonne en andra chans. Den här gången gick det bättre men vägen till drogfrihet var både lång och krävande.
– Det ska vara svårt att missbruka men lätt att få behandling. I det trötta, slitna tillstånd du befinner dig är dessvärre drogen en lättare utväg än förändringen som känns både obehaglig och svår. Många bekanta från min tid som missbrukare finns inte längre, själv är jag helt drogfri sedan 14 år och har en son som jag vill ge kärlek och bra värderingar, vilket jag hoppas ska ge honom en trygg grund.

Mötesplatsen fortsatte med Klas Sundström, brukarinflytande-samordnare vid SLSO Psykiatrin Södra, som beskrev den långa processen att bygga upp en fungerande samverkan mellan brukare och vård. I dag finns ingen manual, men centrala begrepp som ramar och syfte är nödvändiga att definiera.
– Brukarinflytande får aldrig bli ett alibi eller spel för galleriet. Det är också viktigt att inte blir alltför projektbunden, saknas en plan för hur inflytandet ska överleva den enskilda satsningen är risken överhängande att det snart upphör.

Yvonne Zätterman Åberg, projektledare vid Bromma stadsdelsförvaltning, redogjorde för det praktiska arbetet kring en brukarrevision, en process hon även beskriver utförligt i magisteruppsatsen Att förändra det oföränderliga.
– Tyvärr finns det idag ingen kvalitetssäkring inom brukarrevision vilket gör det till ett relevant ämne för forskning. Min erfarenhet är dock att brukare måste spela en aktiv roll genom hela processen, med möjligt undantag för själva rapportskrivningen.

Det avslutande panelsamtalet Hur tillvaratar vi på bästa sätt brukarens perspektiv? kom att pendla mellan riktlinjer, resurser och brukarerfarenheten som kompetens. Gunvi Haggren, förbundssekreterare i Verdandi, förespråkade starka brukarråd vars kunskap och insatser ska värderas och arvoderas i nivå med profession och politik. En resursfördelning som, enligt Haggren, bär sig själv då många misstag kan undvikas genom att tidigt inkludera ett brukarperspektiv. Yvonne Zätterman Åberg fortsatte linjen och menade att brukarerfarenhet borde vara meriterande vid rekryteringar inom fältet, inte minst på ledningsnivå.

– Resursfördelning är en fråga om prioriteringar och som politiker behöver vi underlag som motiverar våra beslut. Vad gäller rekrytering skulle en socialchef helst vara en arbetslös, invandrad pensionär med missbruksproblematik. Skämt åsido, så är egen erfarenhet naturligtvis viktigt, men det finns många hänsyn att ta, och kompetens måste prioriteras, sade Alf Ahlstedt, vice ordförande i Knivsta socialnämnd.
En röst i publiken invände mot att så stort fokus lades på att diskutera resurser, då respekten för varandras kompetens torde vara en förutsättning för några som helst framsteg. En synpunkt som panelen delade trots att ”vi verkar i en krass ekonomisk realitet”, där metoden aldrig är bättre än dess utövare, men där relationen är oumbärlig.

Torsdagens Mötesplats utgjorde terminens sista evenemang i U-FOLDs kalendarium. Härnäst vidgar nätverket sina geografiska vyer med aktiv närvaro vid Almedalsveckan i form av seminarierna Straffsänkning för narkotikabrott, Relevanta behandlingsstrategier samt Cannabis – Argument i legaliseringsfrågan.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05