Barn som anhöriga i fokus för nationell konferens

2013-06-11

14-15 oktober 2013 arrangeras konferensen Barn som anhöriga i Uppsala Konsert & Kongress.

Konferensen Barn som Anhöriga belyser aktuell forskning, metoder och samverkan kring gruppen barn till föräldrar med missbruksproblem, psykisk sjukdom, allvarlig somatisk sjukdom och barn till föräldrar som oväntat eller hastigt avlider samt barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Deltagare erbjuds även att besöka Psykiatrins Hus i Uppsala.

Konferensen vänder sig i första hand till forskare, beslutsfattare, idéburna organisationer och professionella verksamma inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och skola.

Tid: 13-14 oktober 2013
Lokal: Uppsala Konsert & Kongress
Anmälan och information: www.anhoriga.se/barnsomanhoriga

Läs folder om konferensen

Arrangörer:
Landstinget i Uppsala län
Linnéuniversitetet
Länsstyrelsen Uppsala län
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Regionförbundet Uppsala län
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05