Milja Ranung: Jakten på den muskulösa kroppen

2013-06-11

Många ser steroider som en snabb väg till idealkroppen, dessvärre är kunskapen om deras biverkningar alltför låg, skriver Milja Ranung, Dopingjouren.

Efter en intensiv vår med fokus på kropp och träning är det många unga män som nu skördar frukterna av sina ansträngningar i form av en muskulös kropp, uppnådd via hård träning, men också med hjälp av illegala preparat i form av anabola androgena steroider (AAS). Samtalen till Dopingjouren under sommaren är få. När höstens mörker kryper närmare kommer telefonen att börja ringa igen och vår frågelåda fylls av oro. Att biverkningar kan komma under eller efter avslutad kur, trots att man förberett sig noga med andra preparat för att motverka bieffekter, blir för många en obehaglig överraskning. Man har kanske hört att ”bara du sköter det här på rätt sätt är det inte farligt”.

Idealbilden av en man, såsom den framställs i vårt kulturella sammanhang är en person som är lång, slank men muskulös. Att många, framförallt unga personer är beredda att ta stora medicinska risker i hopp om att uppnå denna idealbild och förändra sitt utseende är ett faktum. Det absolut vanligaste motivet till att man börjar missbruka AAS är en önskan om en snyggare, det vill säga i sammanhanget mer muskulös och slimmad kropp. De flesta Dopingjouren pratar med har inhämtat all sin information via internet och ingen kan egentligen veta vad hen injicerar in i kroppen, då preparaten tillverkas illegalt, ofta under mycket ohygieniska förhållanden.

Snabba lösningar och resultat utmärker vårt samhälle och missbruket av AAS speglar en del av den kulturen. Vem är det som missbrukar hormonläkemedel? Statistik ur Dopingjourens databas visar att den vanligaste användaren är en man, mellan 16-35 år som styrketränar. Användandet sjunker nedåt i åldrarna, men har också blivit vanligare bland äldre män. Missbruket förekommer i en mängd olika sammanhang och vi vet också att blandmissbruket av narkotika ökat kraftigt under senare år. Troligtvis är mörkertalet när det gäller personer med AAS-missbruk stort. Många vi pratar med säger att ”alla gör det”. Dopningsmedel är lätta att få tag i, via internet eller langning på gymmet. De flesta är idag överens om att AAS förekommer på alla gym och att det behövs satsningar i kommunerna mellan polis, gym och andra instanser för att uppmärksamma problematiken.

Den som missbrukar AAS ringer till Dopingjouren när hen fått biverkningar eller vill ha hjälp att sluta. Bland fysiska biverkningar är gynekomasti (utveckling av kvinnliga bröstkörtlar), infektioner, akne och potensproblem vanligt. Bland psykiska biverkningar ser vi nedstämdhet, ångest, oro och minskad eller obefintlig sexuell lust.

Anhöriga kontaktar Dopingjouren för råd om hur de ska hantera sin situation. Kanske misstänker man ett missbruk, eller så har man hittat preparat hemma. Ofta finns en stor oro och man upplever att den som missbrukar mår psykiskt dåligt, alternativt uppträder aggressivt, känslokallt och irriterat. Vi får också beskrivningar av svartsjuka, misstänksamhet och avståndstagande. Misshandel eller hot om misshandel förekommer. Gemensamt för de allra flesta anhöriga är att de själva mår psykiskt dåligt och behöver stöd.

Vårdpersonal har frågor kring behandling. De som ringer arbetar exempelvis inom primärvård, akutsjukvård, psykiatri eller beroendevård. Vilka prover bör jag ta? Vart ska jag remittera vidare? Vilken medicinering är aktuell?

Dopingjouren ser att såväl allmänheten som personal inom hälso- och sjukvård har låga kunskaper kring AAS-missbruk och dess konsekvenser. Vi vet att missbruket kan resultera i en rad medicinska och psykosociala problem. Därför arbetar vi för att ge fler instanser kompetens att möta denna växande patientgrupp i samhället genom utbildning och föreläsningar. Som en del i vårt arbete är vi i år med och organiserar 4th Nordic Conference on Abuse of Anabolic Androgenic Steroids, and Anti-Doping Work, 26-27 september i Stockholm. Konferensen bjuder på ett innehållsrikt program, med en rad intressanta gästföreläsare. Möter du dopningsmissbruk i ditt arbete och/eller vill lära dig mer om dopningsproblematiken ur ett samhällsperspektiv är du varmt välkommen att läsa mer om programmet och anmäla dig via Dopingjourens hemsida www.dopingjouren.se

Milja Ranung
Sjuksköterska
Dopingjouren
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05