Fred Nyberg: Nu måste föräldrarna in på banan!

2013-06-13

En ny studie visar att föräldrar underskattar sina barns erfarenheter av droger. Det är en utmaning vi måste hantera, skriver professor Fred Nyberg.

Det har tidigare påtalats att ungdomar underskattar faran med droger. En orsak till detta har föreslagits vara svårigheten för föräldrar och vuxenvärld att kommunicera fakta om droger och beroende till den unga generationen. Detta kan i sin tur förklaras med att det ständigt dyker upp nya beroendeframkallande substanser till försäljning på Internet som forskningen ännu inte hunnit få i sina händer.

En annan tänkbar orsak är att föräldrarna har dålig koll på vad deras barn har för sig. En nyligen publicerad amerikansk studie visar att föräldrar underskattar sina barns erfarenheter av droger. Studien undersökte föräldrars kunskap om sina ungdomars användande av centralstimulerande medel för att öka sin studiekapacitet – alltså att kunna upprätthålla skärpa och vakenhet inför skriftliga läxförhör och tentamen. Cirka 1 procent av föräldrarna trodde att deras barn använde ADHD-mediciner med centralstimulerande verkan. Samtidigt angav 9 procent av 15-åringarna respektive 12 procent av 17-åringarna att de hade använt sådana medel. Vidare uppgav ungefär var fjärde förälder att de samtalat med sina barn i denna fråga. Studien stärker tidigare uppgifter om föräldrars okunskap om farligheten av nätdroger, inte minst cannabis som just nu är föremål för diskussion om legalisering.

Vid två seminarier under Almedalsveckan 2013 lyfter och belyser U-FOLD frågor kring hantering av nätdroger och behandlingsstrategier samt legalisering av cannabis. Vid vårt seminarium om cannabis presenterar vi en rad argument och diskuterar dem med kända politiker. Vid vårt seminarium om behandlingsfrågor belyser experter dagsläget och samtalar med politiker om hur dessa aktuella frågor ska hanteras..

Varmt välkommen till Visbys restaurang Friheten (Nätdroger och behandlingsstrategier) och St Hansgatan 13 (Cannabis)  – och två förhoppningsvis mycket givande samtal!

Fred Nyberg
Professor, Uppsala universitet
Koordinator, U-FOLD

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05