Kraftsamling: Hur kan vi tillsammans stoppa ungas narkotikamissbruk?

2013-06-17

I augusti 2013 kallar Uppsala kommuns Socialnämnd för barn och unga till idémöte kring insatser mot cannabis.

Många signalerar att narkotikamissbruket ökar i samhället. Skolorna stänger av missbrukande elever, polisen gör anmälningar till socialtjänsten, det är kö till öppenvårdsinsatserna för missbrukande ungdomar och runt omkring oss pågår legaliseringsdebatten kring cannabis. Det är hög tid att samlas och agera för att förhindra att fler börjar missbruka cannabis och andra droger.

Socialnämnden för barn och unga i Uppsala kommun tar nu initiativ till att samla aktörer i Uppsala kommun och län för att motverka det ökade bruket av framförallt cannabis.
– Den 21 augusti arrangerar vi ett idémöte i Uppsala med fokus på utveckling av ett mer offensivt arbete kring gemensamma insatser mot cannabis, liksom hur vi kan stärka föräldrar genom att öka kunskapen och ansvarstagandet, säger Anders A Aronsson, ordförande i Socialnämnden för barn och unga, Uppsala kommun.

Mer information: Monica Söderbaum, preventionssamordnare, Uppsala kommun, Tel: 018-727 08 88

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05