Fred Nyberg: Legalisering stoppar inte de kriminella

2013-08-15

Legalisering av cannabis leder till att de kriminella skiftar verksamhet och att tillgänglighet och användning ökar, skriver professor Fred Nyberg, Uppsala universitet.

I sin debattartikel Legalisering stoppar inte de kriminella, publicerad i SvD Opinion,  skriver Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och koordinator i U-FOLD, att politiker i en rad länder ”tror att man genom statlig kontroll över produktion och försäljning ska kunna motverka en tilltagande organiserad brottslighet. Detta genom att ta bort möjligheten till de inkomsterna som den illegala hanteringen av drogen inbringar.”

Enligt Fred Nyberg talar många argument mot detta: ”Att släppa tyglarna för en restriktiv narkotikapolitik innebär definitivt inte att man får ett fastare grepp om kriminaliteten och dessutom blir följderna av de skadeeffekter som ovan nämnts ännu mer kostsamma. Det är viktigt att svensk politik inte påverkas av så kortsiktiga åtgärder som nu är aktuella på olika håll i världen.”

Läs Fred Nybergs debattartikel på SvD Opinion

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05