Hur ser föräldrar med missbruk ser på sitt föräldraskap och behov av stöd?

2013-08-20

12 september 2013 presenterar Mikaela Starke sin rapport om hur föräldrar med missbruk ser på sitt föräldraskap och behov av stöd.

Torsdag 12 september inbjuder Regionförbundet Uppsala län till föreläsningen Föräldrar med missbruk vill ha stöd i sitt föräldraskap. Vi lyssnar till Mikaela Starke som presenterar sin rapport från den första nationella kartläggning som gjorts inom missbruks- och beroendevården där vi fått ökad kunskap om hur föräldrar med missbruk:
• uppfattar sitt föräldraskap
• oroar sig för sina barn
• ser på stöd i sin föräldraroll
• och om barnen får stöd i sin situation

Tid: Torsdag 12 september 2013 kl. 13.00 - 15.00
Plats: First Hotell Linne, Skolgatan 45, Uppsala
Målgrupp: Alla som arbetar med barn eller föräldrar i familjer med missbruksproblem samt övriga intresserade

Anmälan: www.regionuppsala.se/kursanmalan (senast den 30 augusti 2013)

Mer information: Helén Olsson, utvecklingsledare, tel: 0706-11 97 19

Läs rapporten: http://kunskaptillpraktik.skl.se/nyhetsarkiv/nationell-kartlaggning

Föreläsningen ingår i det utvecklingsarbete som pågår kring dessa frågor i Uppsala län. Varmt välkomna önskar Enheten för välfärd och FoU-stöd
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05