Ny broschyr presenterar ungdomars idéer för en tobaksfri skola

2013-09-17

Hösten 2013 delar Länsstyrelsen och Hälsoäventyret i Uppsala län ut broschyren Tobaksfri skoltid till alla skolor i Uppsala län.

Ungdomar har rätt till en tobaksfri skola – och vuxna har tillsammans med ungdomarna många möjligheter att se till att det blir så. I elevundersökningen Liv och Hälsa Ung (2013) uppger likväl 7 av 10 elever att de ser elever röka under skoltid. En av tre elever uppger att även lärare röker på deras skolgårdar. I syfte att stärka det regionala arbetet med att motverka att unga blir tobaksanvändare delar Länsstyrelsen i Uppsala län och Hälsoäventyret i Uppsala län under hösten ut broschyren Tobaksfri skoltid – Ungas engagemang och vuxnas ansvar till länets samtliga skolor. I broschyren presenteras ungdomars råd och tips till skolledare och andra ungdomar hur arbete bör bedrivas för att åstadkomma en tobaksfri skola.

Broschyren – som är resultatet av den temadag som Länsstyrelsen, Hälsoäventyret och CAN arrangerade med fokus på ungas tankar och åsikter om ämnet – innehåller även fakta och en nulägesrapport. Utskicket till skolorna innehåller också publikationer från Statens folkhälsoinstitut samt samlade tips och råd från ett antal ideella aktörer som kan vara skolor till stöd. Ambition är att bidra med fakta och inspiration om hur skolans tobaksförebyggande arbete kan vidareutvecklas.

Länsstyrelsen och Hälsoäventyret följer även upp arbetet i ett antal nationella och regionala uppföljningsdokument samt samlar centrala funktioner till regelbundna erfarenhetsutbyten. Behöver ni ytterligare stöd i frågan hör av er till era lokalt samordningsansvariga för ANDT-frågan eller er kommuns ansvariga instans för tillsynsfrågor av rökfria miljöer.

Vill er skola arbeta med broschyren - eller behöver ni fler exemplar, kontakta Hälsoäventyret i Uppsala län, 018-611 62 90
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05