Nya rön om skadeverkningar vid steroidmissbruk

2013-09-19

En ny studie visar att personer som injicerar hormoner löper stor risk att infekteras av HIV och hepatit-virus.

Intag av hormonpreparat i dopningssyfte, såsom anabola androgena steroider, sker till den absolut största delen genom intramuskelära injektioner. Därför har många befarat att risken för hormondoparna att drabbas av virusinfektioner som hepatit C och HIV skulle vara stor.

Man vet till exempel att upp mot 80 procent av de narkomaner som injicerar amfetamin eller heroin är hepatit C-positiva. Tidigare studier har däremot inte kunnat fastställa något sådant hos dem som injicerar hormoner.

Tidigare har användarna av steroider och andra hormon betraktats som noggranna individer som använder rena sprutor. Men i en studie som publicerades i BMJ Open 12 september 2013 har man kunnat se en helt annorlunda situation. Studien, som är hittills den mest omfattande inom området, visar att de som injicerar hormon löper samma risk som de som injicerar psykotropa droger att infekteras av både HIV och hepatit-virus.

– Denna studie bekräftar likheten mellan steroidmissbruk och annat drogmissbruk. Vi vet redan att de som använder dopingmedel ofta kombinerar detta missbruk med att ta andra droger som alkohol och narkotika. Detta kan föra in dessa individer i en situation som blir alltmer lik den som råder bland narkomaner, kommenterar Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

Läs hela studien här Hope VD et al., BMJ Open sept 12, 2013

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05