Anne-Liis von Knorring: När drogerna blir barnens öde

2013-09-30

Vi måste uppmärksamma den starka kopplingen mellan droger och sexuella övergrepp på barn. skriver Anne-Liis von Knorring m fl i dagens UNT.

I UNT Debatt 29 september 2013 skriver Fred Nyberg, professor i beroendeforskning, Annika Lundegårdh, HOPP Riksföreningen mot sexuella övergrepp, Anne-Liis von Knorring, professor em i barn- och ungdomspsykiatri samt Lars Nylén, generaldirektör, under rubriken När drogerna blir barnens öde.

I artikeln konstateras att under 2012 polisanmäldes i snitt i Sverige 21 sexuella övergrepp mot barn per dag varav åtta var våldtäkter. Sannolikt finns det ett mörkertal på över 80 procent. Händelser där barn via chattande på nätet tvingats till sexuella handlingar har tidigare och frekvent rapporterats både i Sverige och utomlands.

Bland de sexuella övergrepp som barn utsätts för utgör prostitutionen en allvarlig del. Här finns drogerna med som ett komplicerande inslag. Rapporter om hur flickor, unga kvinnor och pojkar misshandlas, drogas och tvingas in i prostitution är en skrämmande verklighet. Även vid sidan om prostitutionen står det klart att en stor del de sexuella övergrepp som görs på barn utförs under inflytande av droger. I barnhandeln utnyttjas barnen även för olika typer av så kallad gatubrottslighet, men även i tillverkning och langning av droger.

Sveriges regering har enligt EU:s direktiv tagit beslut om en proposition med förslag till lagändringar för bekämpande av sexuella övergrepp och exploatering av barn samt barnpornografi. Man önskar därigenom skapa ett starkare skydd för barn mot sexuella övergrepp. De lagändringar som görs föreslås träda i kraft den 18 december 2013.

Redan den 1 oktober möts experter och debattörer vid U-FOLDs seminarium Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn. Seminariet i Uppsala universitetshus sätter fokus på barnets situation i missbrukarmiljöer, men också på barnets reaktioner och behov av hjälp.

Läs hela debattartikeln här
Läs mer om seminariet Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05