Seminarium om utsatta barn berörde många

2013-10-02

– Vi måste våga fråga barnen och lyssna till deras berättelser, konstaterade Sofia Rapp-Johansson vid seminariet Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn.

– Vi måste våga fråga barnen om vi märker att något inte står rätt till. Säger barnet nej ska vi fråga igen. Alla utsatta barn vill berätta och vi måste se och lyssna till varje barn. Ingen förklarade vad som hände för mig, jag fick dra mina egna slutsatser och försvann in i många år av övergrepp och missbruk, berättar författarinnan Sofia Rapp-Johansson.
Från Uppsala universitetsaulas scen beskriver hon sin uppväxt i en missbrukarfamilj, hur hon sju år gammal hämtades av socialtjänsten och lämnades med sina yngre syskon i ett fosterhem. Två dagar senare utsatte hennes fosterfar för nya övergrepp, men ingen trodde på barnet Sofia. Det blev starten på 15 år lång resa bland olika behandlingshem och fosterhem, ständigt kantad av övergrepp och missbruk.
– Till sist trängde en kvinna på ett behandlingshem genom den mur jag rest kring mig själv. Det tog tid för mig att acceptera, men till sist kunde jag börja bearbeta och berätta min historia. I dag vill jag bidra till att belysa, beröra och väcka engagemang i denna oerhört viktiga fråga.

Totalt polisanmäls varje dag 21 sexuella övergrepp mot barn varav åtta våldtäkter. Enligt Brottsförebyggande rådet är barn kraftigt överrepresenterade i brottsofferstatistiken. Vidare tyder indikationer på att mörkertalet kan handla om 65 000 utsatta barn varje år. Forskning visar även att längs vägen till missbruk döljer sig inte sällan sexuella övergrep, något som dessvärre inte tycks ge avtryck i behandlingsmetoderna.
– Trots att övergreppen ofta är en del av vardagen för offret fokuserar vården ofta på drogfrihet, vilket för eller senare leder till återfall. Vi inom HOPP vill utgöra en första, hjälpande hand och leda in i en behandling som även omfattar trauman och dessutom kunna erbjuda offret fortsatt skydd genom rättsprocessen, säger Bengt Lundegårdh, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.

Inom ramarna för projektet Barn i missbruksmiljöer intervjuas just nu barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik i syfte att förbättra de stödinsatser som ges. Forskare vid Uppsala universitet har hittills samtalat med 30 personer och vittnesmålen berättar om drogberoende tolvåringar som röker cannabis med sina föräldrar och barn som ljuger för att skydda föräldrar som misshandlat dem fysiskt.
– Vi ser behov av att involvera familjen genom olika stadier av behandlingen, vilket kan bidra till att minska problemen, våldet och antalet skilsmässor. Samtidigt upplever vi en stor utmaning i att hitta människor som är beredda att tala ut om sin situation, säger Karin Alexanderson, forskare vid sociologiska institutionen.

Intresset för ämnet var stort, och trots kort varsel samlade seminariet över 300 besökare i universitetshusets aula. Bland forskare och fackmän fanns även ett åttiotal gymnasieelever från Thoren Business School i Uppsala.
– Jag ser hur alkohol och festande ökar bland ungdomarna, samtidigt som deras internetvanor bidrar till att normalisera nya delar av sexuallivet. Unga tjejer förväntas ställa upp på saker de knappt känner till och nej blir till ja utan att de inser konsekvenserna. Jag märker på eleverna att de är berörda av det som berättas här i dag och vi kommer att ta samtalet vidare till klassrummet. Det är bara synd att inte fler skolor är här och tar del av evenemanget, konstaterar Helene Borg, gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen.

– Det här är ett oerhört angeläget ämne att belysa, och det är ingen slump att vi samlas i Uppsala. U-FOLD har snabbt etablerat sig som en stabil, tvärvetenskaplig arena för forskare och praktiker att mötas och ta vara på och omsätta våra olika kunskaper i nya insikter och perspektiv, säger Margareta Fahlgren, vicerektor vid Uppsala universitet som välkomnade åhörarna till tisdagens seminarium.
Härnäst handlar det om att fortsätta lyfta frågan kring sexuella övergrepp mot barn, hur drogerna spelar in – och framför allt hur samhället kan bidra till att ta hand om de utsatta och förebygga att det sker igen. Vi måste prata, prata och fortsätta att prata om ämnet och vi måste få våra politiker att se att problemet existerar, sade Sofia Rapp Johansson och fick medhåll av den röst i publiken som också fick dagens sista ord:
– Vi bär alla ett ansvar att hjälpa dessa barn. Inte bara de som arrangerar det här mötet, inte bara de som står på scenen. Vi måste alla se, reagera, samtala och samverka, och när vi väl är beredda att ta det ansvaret så finns redan metoderna.

Läs debattartikel i UNT 2013-09-29: När drogerna blir barnens öde

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05