Så ska det drogförebyggande arbetet i Uppsala län utvecklas 2013-2015

2013-11-01

Nu lanseras Uppsala läns nya åtgärdsprogram för alkohol- och drogförebyggande arbete 2013–2015.

Anna Haid

Uppsala län ska arbeta för att skolor ska bli tobaksfria miljöer och att det ska finnas få ställen för ungdomar att få tag på alkohol, tobak och övriga droger. Det är några av punkterna i ett nytt regionalt åtgärdsprogram för förebyggande alkohol- och drogarbete i Uppsala län.

Programmet har tagits fram av en ny styrgrupp där Länsstyrelsen, Regionförbundet, länets kommuner, Polismyndigheten, Landstinget och Uppsala universitet ingår.
– Tidigare har det varit mer oklart vilka aktörer som har ansvar för olika delar av arbetet med alkohol- och droger och hur olika insatser hör ihop. Med detta nya åtgärdsprogram har frågorna lyfts till en högre nivå och rollerna och mandatet har blivit tydligare, säger Anna Haid, ansvarig för det förebyggande arbetet inom ANDT vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Fler frågor som lyfts fram i det nya åtgärdsprogrammet är att vuxna ska bli bättre på att samtala med ungdomar om faran med att röka cannabis och att föräldrar med eget missbruk eller beroende ska få ett bättre stöd. Landstingets roll blir bland annat att ännu bättre upptäcka missbruk bland gravida och nyblivna föräldrar.
Länsstyrelsen samordnar länets förebyggande insatser inom alkohol- och drogfrågor och har lett arbetet med det nya åtgärdsprogrammet.
– Att aktörerna nu har en gemensam inriktning på arbetet ger möjlighet för dels bättre samordning, dels mer kraftfulla insatser hos respektive aktör, säger Anki Bystedt, länsråd på Länsstyrelsen samt ordförande i den nya styrgruppen.

Mer information: Anna Haid, Handläggare ANDT-frågor, 070-370 11 00.

Läs Åtgärdsprogram 2013-2015

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05