Nya samarbeten ska ge fler hälsoinnovationer

2013-11-05

Under måndagen samlades ledande forskare och företag i Uppsala för att tillsammans ta första steget mot fler innovationer inom hälsoområdet.

Fler än femtio representanter för forskning och företag i hälsofältet möttes under måndagen i Uppsala för att diskutera utveckling av befintlig forskning till innovationer. På agendan stod bland annat en längre workshop för samtal kring utmaningar, ambitioner och framgångsfaktorer inom områden som Independent living and self-manegement of health och Life-long high performance health care.
– Det är mycket positivt att vi lyckas samla så många framstående företrädare för akademi och näringsliv från både Sverige och Danmark. Det finns ett starkt engagemang kring de här frågorna och redan tidigt på förmiddagen var flera bra samtal igång. Mötet ligger även rätt i tiden inför den stora hälsoutlysning som just nu planeras inom European Institute of Innovation and Technology, EIT, säger Mats Larhed, professor vid Uppsala universitet.

Den planerade hälsoutlysningen är en så kallad KIC – Knowledge Innovation Community, ett integrerat partnerskap som förenar forskning, utbildning och entreprenörskap. Ambitionen är att med grund i forskning initiera nya innovationer och företag, vilket ska trygga såväl hälsosamt åldrande som fortsatt europeisk tillväxt genom 2000-talet.
– Till våra ambitioner hör att minska antalet diabetessjuka genom bättre diagnosmetoder och säkrad tillgång till kontinuerlig vård i ett hållbart europeiskt sjukvårdssystem. Vi kan bidra via utveckling av nya mediciner, en process som utan tvekan skulle effektiviseras med tillgång till akademins kunskap och kompetens, konstaterar Niels Lund, vd vid Novo Nordisk, ett internationellt läkemedelsföretag som är världsledande inom diabetesbehandling.

Mötet i Uppsala arrangeras i avsikt att lägga grund för nya samarbeten som ska generera både tekniska, medicinska och sociala innovationer i syfte att förbättra människors förutsättningar att leva hälsosamt livet ut. Uppsala universitets samtliga tre vetenskapsområden är redan representerade, men Mats Larhed ser gärna fortsatt uppslutning i de egna leden.
– Jag är övertygad om att det här är den väg forskningen måste ta. Vi som möts här idag är allt annat än ett slutet sällskap, och jag hoppas verkligen att många fler forskargrupper ser och tar möjligheten att delta i vårt arbete att forma framtidens samhälle.

Fakta: Vid mötet i Uppsala deltog representanter för bl a
• Uppsala universitet, Karolinska Institutet, KTH och Københavns Universitet.
• Acreo Swedish ICT, IBM, Novo Nordisk, ThermoFisher Scientific och Research Institutes of Sweden.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05