"Många bär ansvar för den dopade idrottaren"

2013-11-06

Hallå där… Ashkan Atry som i en ny avhandling vill vidga ansvarsbilden från den dopade idrottaren till att även omfatta dennes omgivning.

Varför behöver ansvarsbilden vidgas?
– Unga idrottare kommer in i ett socialt sammanhang med en existerande uppsättning attityder. Är dopning del av den kulturen kan det leda till att individen uppfattar dopning som både acceptabel och förväntad. I flera uppmärksammade avslöjanden har allt fokus lagts på den enskilde idrottaren, genom att vidga ansvarsbilden ökar vår möjlighet att göra något åt problemet.

Är situationen densamma oavsett sport och land?
– Det finns alltid en kontext med unika hierarkier och intressen att ta hänsyn till. Tar vi cykelsporten och Tour de France så var Lance Armstrong sannolikt en maktfaktor även i fråga om dopning. I USA ledde krafttag mot dopning inom baseball till minskat publikintresse, och som den industri det trots allt är valde de ansvariga snart att åter se mellan fingrarna. Men globaliseringen ger gemensamma tendenser även inom idrotten, och jag hävdar att mitt resonemang är tillämpbart överallt.

Vilken praktisk effekt hoppas du bidra till?
– Dels att samtalet om dopning placeras i ett mellanmänskligt sammanhang som inbegriper alla de grupperingar som omger den enskilde idrottsutövaren, dels att ansvarsfrågan ska ges större utrymme vid utbildningar av coacher och ledare.

Vilken respons har du fått på din avhandling?
– De populärvetenskapliga artiklar jag publicerat har väckt positiv nyfikenhet, och även om vissa slutsatser inte är nya påpekar många det angelägna i att lyfta samtalet kring ansvarsfrågan. Jag har också blivit kontaktad av Riksidrottsförbundet som uttryckt intresse att använda sig av mina resonemang.

Vilket är nästa led i forskningen kring dopning och ansvar?
– Jag ser ett tydligt behov av att kartlägga idrottens makthierarkier, vilket förutsätter både empiriska och sociologiska studier. Själv vill jag granska relationen mellan läkare och idrottare vilken i dag styrs av alltför vaga regleringar. Jag är också nyfiken på att analysera banden mellan biomedicinsk högteknologi och idrott. Utvecklingen har fört oss långt från den ensamme skidlöparen i skogen, men frågan är vem som egentligen utnyttjar vem?

Det låter definitivt intressant, lycka till.
– Tack!

Läs Ashkan Atrys avhandling Transforming the Doping Culture: Whose responsibility, what responsibility?

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05