Fred Nyberg: Hösten 2013 bjuder på många utmaningar

2013-11-07

Spelberoende, cannabis och etablering vid Campus Gotland hör till de frågor som toppar U-FOLDs agenda, skriver Fred Nyberg.

U-FOLD har nu existerat i drygt två år. Två år som vi till stor del fokuserat på att lyfta aktuella frågor med hjälp av kurser, seminarium, hearings och igångsättande av forskningsprojekt. Vi har sökt samla universitetets forskningskrafter i beroendeområdet och att öka kontakter och samverkan med aktörer ute i samhället. I dag driver vi projekt tillsammans med bland annat kommun, länsstyrelse, regionsförbund och Läkemedelsverket. Vi samverkar även med frivilligorganisationer som IOGT-NTO, Svenska brukarföreningen, Lärare mot Tobak och Svenska kyrkan. Vi har också varit aktiva i media och publicerat en rad debattartiklar.

Det senaste halvåret har vi belyst den legaliseringsdebatt som omger cannabis. Drogliberala krafter får utrymme i media och tar utrymme på nätet. Fragmentariska argument kastas ut och skapar osäkerhet hos oinitierade föräldrar och lärare. Även unga politiker hamnar i en osäkerhet som gör dem beredda att släppa greppet om frågan. Det är oerhört viktigt att kunna se problematiken i ett helhetsperspektiv, vilket U-FOLD i olika sammanhang sökt lyfta fram. Vi har i detta sammanhang deltagit i föreläsningsserier och kurser i Uppsala, Stockholm, Sundbyberg och Västerås där vi presenterat ny kunskap om skadeverkningar, om utsatta målgrupper och om kriminella aktiviteter som inte går att legalisera bort. Vi har berättat om de konsekvenser man nu upplever i de amerikanska delstater som legaliserat marijuana för medicinskt bruk. Vi har också belyst hur marijuanaodlingarna i USA slukar energi och ökar koldioxidhalterna i atmosfären.

Härnäst bidrar U-FOLD till att lyfta cannabisfrågan vid konferensen Förebygg.Nu i Göteborg den 12-13 november, i samband med regeringens konferens Cannabis och Hälsa i Stockholm 20-21 november och vid CANs nationella konferens Nu vet vi mer! 28-29 november.

Till höstens utmaningar hör även etableringen av Uppsala universitets forskning och undervisning i beroendefrågor vid Campus Gotland. Här kommer spelberoende att få stort utrymme och torsdag 5 december inviger U-FOLD sitt engagemang på Gotland i samband med ett tvärvetenskapligt seminarium i Visby. Vi räknar med ett stort engagemang i frågan.

Vi räknar också med ett stort engagemang i de aktiviteter som dyker upp under våren. Här vill vi särskilt aktualisera U-FOLDs storseminarium i universitetsaulan den 8 april 2014, då vi möts under rubriken Vägen ur missbruket - Att ta kontroll över sitt eget liv.

Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala universitet
Koordinator och föreståndare, U-FOLD
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05