Ny folkhälsomyndighet 1 januari 2014

2013-11-13

Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut och ska verka över hela folkhälsoområdet.

Den 1 januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten övertar de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ansvarar för idag och ersätter därmed dessa myndigheter. Samtidigt överförs större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen.

Genom denna förändring kan den nya myndigheten verka över hela folkhälsoområdet och integrera smittskyddsfrågorna med annat folkhälsoarbete. På så vis kan det statliga kunskapsstödet utvecklas för att i ökad utsträckning stimulera och effektivisera folkhälsoarbetet i samhället. En viktig uppgift blir att identifiera de folkhälsofrågor som behöver tydliggöras och där effektiva insatser kan göras.

Folkhälsomyndigheten ska verka för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att följa befolkningens hälsoläge och analysera bakomliggande faktorer, utvärdera folkhälsoinsatser, främja hälsa, förebygga sjukdomar och stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser.

Bildandet av den nya myndigheten ger också bättre möjligheter att effektivt arbeta både på EU-nivå och i andra internationella sammanhang.

Folkhälsomyndigheten kommer att bedriva verksamhet i Solna och i Östersund.


Johan Carlson
Särskild utredare för inrättande av Folkhälsomyndigheten

Läs mer om Folkhälsomyndigheten: http://www.sou.gov.se/sb/d/17475

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05