Drogtester på arbetsplatser en växande sektor

2013-11-27

Förebyggande insatser, bättre testtekniker och stöd var i fokus vid seminariet Droger och drogtester i arbetslivet.

Alf Ahlstedt, EDTS

Med seminariet Droger och drogtester i arbetslivet belyste U-FOLD en utmaning av stor betydelse för både arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare. Ämnet är ingen ny företeelse. I Sverige har Sandvik i snart trettio år testat var fjärde anställd för alkohol, droger och receptbelagda mediciner. Hittills har företaget stöttat och lyckats rehabilitera 800 medarbetare, en social insats som besparat samhället närmare tre miljarder kronor.
– Att aktivt motverka alkohol- och droganvändning på arbetsplatsen är ett centralt inslag i företagens kvalitets- och säkerhetsverksamhet. Det påverkar både produktion och arbetsmiljö, säger Alf Ahlstedt, drogtestare vid EDTS, tillika vice ordförande i Knivsta Socialnämnd.
Allt fler arbetsgivare väljer i dag att låta företagshälsovård eller specialistföretag utföra slumpvisa drogtester bland sina medarbetare. Enbart i år kommer närmare 41 000 prover att lämnas, av dessa kommer ett tusental att visa positivt resultat.

DSB Uppland, som bland annat kör Upptågen, råder nolltolerans mot droger och alkohol på arbetstid. Företaget arbetar målmedvetet för att upprätthålla detta, från rekryteringsstrategier och förebyggande insatser till att årsvis testa 25 procent av alla medarbetare och ge stöd där missbruksproblematik existerar.
– Vi följer ett tydligt regelverk och fasta rutiner, men tror också på öppenhet och dialog. Anställda som testar positivt tas direkt ur tjänst från arbete med tågen, de får omedelbart support i form av samtal, vi bokar tid för vidare åtgärder och de får sällskap av kamratstödjare, säger platschef Patrik Haglund.

– Det är nödvändigt att drogtester på arbetsplatser håller hög kvalitet och tillförlitlighet. Jag har själv varit med om att prover smittats, men den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och vi har i dag tillgång till metoder med längre spårtider och minskat intrång i den anställdes personliga integritet, säger Olof Beck, professor vid Karolinska Institutet.
Då hårprover och övervakade urinprover länge ifrågasatts som just integritetskränkande och hudtester riskerar att innehålla externa spårämnen sätts nu stor tilltro till utandningsprover. Metoden växer snabbt på den svenska marknaden och används bland annat av just DSB Uppland.

– Det här är definitivt en växande sektor. Företagen vet att majoriteten av alla tillbud på arbetsplatserna är kopplade till droger och alkohol, dessutom vittnar många anställda på företag med drogtestprogram om hur de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt måste vi förändra de värderingar som omger alkoholen. Vi har alla ansvar för att visa att det inte är acceptabelt att komma påverkad till arbetsplatsen, och just nu ser vi en positiv trend bland landets ungdomar som konsumerar allt mindre alkohol, säger Alf Ahlstedt.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05