U-FOLD inleder verksamhet vid Uppsala universitet Campus Gotland

2013-12-10

Torsdag 5 december invigde U-FOLD sin verksamhet vid Uppsala universitet Campus Gotland med ett välbesökt kvällseminarium i Visby.

Torsdag 5 december 2013 invigde U-FOLD sin verksamhet vid Uppsala universitet Campus Gotland. Det skedde genom att valda forskningsområden inom verksamheten presenterades vid ett kvällsseminarium i universitetets lokal i det centrala Visby. Seminariet samlade en ovanligt stor skara som trotsat fördyningarna av den av SMHI prognostiserade stormen. Bland åhörarna fanns både medarbetare vid universitetet, landshövding, socialchef och en hel del intresserade från andra områden.

Kvällen inleddes med att Rektorsråd Olle Jansson hälsade deltagarna välkomna, varpå representanter från U-FOLDs ledning presenterade nätverkets engagemang för forskning och undervisning. Sedan följde en rad forskningspresentationer med föreläsningar om drogtester, medicinsk teknik, drogtester, prevention och behandling av spelberoende. Publiken fick även ta del av aktuella presentationer kring opiatberoende och metadonprogram av forskare från både Uppsala och Visby.

Mötet avslutades med att Anna Carlstedt, förbundsordförande för IOGT-NTO, i egenskap av representant för externa partners berättade om hur U-FOLD samverkar med och implementerar forskning och kunskap i det omgivande samhället. Utöver torsdagskvällens seminarium genomfördes samtal om U-FOLDs framtida engagemang för forskning och utbildning vid Campus Gotland.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05