Fred Nyberg: Cyniskt experiment i Uruguay

2013-12-12

Uruguays beslut att legalisera marijuana omges av stora risker och västvärldens cynism, skriver Fred Nyberg.

Tisdag 10 december 2013 beslutade senaten i Uruguay att godkänna regeringens förslag att legalisera marijuana i landet. Uruguay blir därmed första land i västvärlden att legalisera odling, försäljning och rökning av marijuana. De som står bakom förslaget hävdar att man genom legalisering kan bekämpa kriminalitet och stoppa pengaflödet till landets organiserade brottslighet. Lagen träder i kraft om cirka fyra månader, varpå registrerade användare kan köpa marijuana över disk.

Beslutet beskrivs som ett experiment där en kulturell förändring med fokus på folkhälsan och kampen mot narkotikahandel ska bidra till att bekämpa drogen. Huruvida det är möjligt att via legalisering förmå omvända kriminella är ytterst tveksamt. Dessa gör lika stora, om inte större förtjänster på illegal försäljning av kokain. Kommer man enligt samma princip i framtiden bli tvungen att fatta motsvarande beslut även om denna drog?

Det är vetenskapligt dokumenterat att ökad tillgång på droger leder till ökad användning. Detta sker nu i de amerikanska delstater som legaliserat marijuana för medicinskt bruk. Ett experiment att legalisera cannabis ger heller inte slutfacit förrän man fastställt de långsiktiga medicinska skador på den generation som nu i ökad grad kan börja använda drogen fritt.

Många västländer är positiva till Uruguays beslut i hopp om att själva få kunskap om dess följder. De glömmer att förhållandena i Uruguay skiljer sig så från mer utvecklade västländer att eventuella slutsatser blir ytterst osäkra. Lägg därtill cynismen i att från sidan betrakta huruvida ett fattigt land som Uruguay kan hantera de medicinska skador som drabbar landets unga vid ökad tillgänglighet och exposition.

Att det finns stora ekonomiska intressen bakom experimentet, vilket framkom i SVT Aktuellt, är inget att förundras över. I USA medför legalisering av marijuana redan stora odlingar och ekonomiska vinningar för dem som förser tusentals apotek med drogen i de 18 amerikanska delstater som valt att tillåta receptbelagd cannabis för medicinskt bruk.

Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05