Uppsala kommun stödjer professur i spelberoende

2013-12-20

Uppsala kommun stödjer inrättandet av en professur i spelberoende vid Uppsala universitet. Det anmäldes till kommunstyrelsen 18 december.

Kommun och landsting har delat ansvar för vård och behandling när det gäller beroendeproblematik och missbruk. Kommunen erbjuder även förebyggande och stödjande insatser inom socialtjänstens verksamheter. Det kan handla om metoder för att arbeta med beteende förändringar hos ungdomar som riskerar att hamna i ett framtida beroende.

Kommunen erbjuder konsumentrådgivning och skuldsanering samt ansvarar för försörjningsstöd för de individer som står utanför arbetsmarknaden och har hamnat i en svår ekonomisk situation av olika orsaker. För individerna som försörjningsstödsverksamheten handlägger kan ett problematiskt spelande eller pågående spelberoende vara en försvårande omständighet för att komma ur sitt socialbidragsberoende.

De metoder som används inom kommunens verksamheter ska bygga på kunskap och evidens, det är således viktigt att få tillgång till den senaste forskningen. Uppsala universitet är därför en viktig samarbetspartner för kommunen.
– Att inrätta en professur i spelberoende vid Uppsala universitet vore givande både för universitetet och för kommunen. Det behövs mer kunskap om vilka insatser som behövs för att hjälpa människor som fastnat i ett ogynnsamt spelbeteende, kommenterar Cecilia Forss (M), kommunalråd.

Kommunen ser goda ömsesidiga vinster med ett nära samarbete. Kommunen kan ge forskare tillgång till fältet, det vill säga verksamheter, professioner och intervjupersoner, vilket ger förutsättningar att bedriva verksamhetsnära forskning samt möjligheter att nå ut med forskningsresultat till dem som behöver kunskapen. Samarbete med universitetet kan ge kommunen utökad möjlighet att få angelägna frågeställningar aktualiserade samt fördjupad expertiskunskap om till exempel tidigare forskningsrön kopplat till det aktuella området.

Källa: Pressmeddelande, Uppsala kommun

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05