Politisk majoritet för sprututbyten i Uppsala

2014-02-17

En politisk majoritet i Uppsala kommun står nu bakom införandet av ett sprututbytesprogram vid Akademiska sjukhuset.

Den långdragna debatten kring ett eventuellt sprutbytesprogram vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tycks närma sig ett avgörande. Redan 2006 möjliggjorde Socialstyrelsen för Sveriges landsting att begära tillstånd för sprututbytesprogram i vilka narkomaner erbjuds nya kanyler och nålar i utbyte mot begagnade. Ett villkor är att berörda kommuner ska säga ja till ansökan, och i januari 2014 ställde sig en majoritet av Uppsalas kommunpolitiker – bestående av representanter för V, S, MP, C och FP – positiva.
– I Malmö och Lund som var först ut att införa sprututbytesprogram var alla politiska partier överens. De såg det som en smittskyddsverksamhet och ett sätt att möta och informera de missbrukare som annars sannolikt inte skulle söka sig till vården, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

Landstinget i Uppsala län utreder sedan 2012 missbruks- och beroendevården i länet. Henrik Andreasson, samordnare för utredningen, säger i en kommentar till Upsala Nya Tidning att ambitionen är att presentera ett förslag kring sprututbytesprogram för Landstingsstyrelsen i april 2014.
– Vi behöver ha bättre kunskap om vad olika instanser som skulle medverka i ett sådant här program har för inställning och förutsättningar. Vi vill också se vilka möjligheter det finns att göra en mottagning som inte bara vänder sig till narkomaner som vill byta utan också till andra grupper som av olika anledningar har svårt att hitta vägar in i vården, det kan gälla till exempel hemlösa eller svårt psykiskt sjuka personer, en lågtröskelmottagning, säger Henrik Andreasson till UNT.

Februari 2012 arrangerade U-FOLD ett panelsamtal kring sprututbyten. De politiskt skilda meningarna blev snabbt tydliga, och en läkare på plats konstaterade att som kommun- och landstingspolitiker måste ni ta ert ansvar då ni faktiskt äger frågan om sprutbyten. Ni måste se över de alternativ som finns och vara kreativa, istället för att som i dag ägna er åt skyttegravskrig. I samtalet framhölls även att spridningen av Hepatit C är större i Malmö, där sprutbyten alltså tillåts, än i Göteborg och Uppsala, där sprutbyten inte införts. Å andra sidan håller flera av Uppsalas missbrukare till i Stockholm, invände Berne Stålenkranz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, som personligen förespråkade sprutbyten – vilket senare under 2012 infördes i Stockholms läns landsting.


Mer information: Se panelsamtal om sprututbyten

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05