4th World Forum Against Drugs i Stockholm 19-20 maj

2014-02-17

19-20 maj 2014 äger 4th World Forum Against Drugs rum i Stockholm. Parallellt arrangeras även ECAD Mayors`Conference.

19-20 maj 2014 inbjuder World Federation Against Drugs, WFAD, till Stockholm och 4th World Forum Against Drugs. Forumet, som genomförs vartannat år, erbjuder unika möjligheter till kunskapsutbyten, inspirerande möten och nätverkande. Huvudteman på 4th World Forum Against Drugs är:

  • Cannabis – legalisering och potentiella konsekvenser
  • Läkemedelsbehandling och det straffrättsliga systemet – Så arbetar domstolar och kan vi metoderna spridas
  • Genus – könsrelaterade skillnader och likheter

Tid:            19-20 maj 2014
Plats:         Münchenbryggeriet, Stockholm
Anmälan:   WFAD medlemmar: 136 Euro
                  Icke WFAD medlemmar: 170 Euro

Talare vid 4th World Forum Against Drugs är bland andra Madeline Meier, doktor i klinisk psykologi, som presenterar studien Persistent cannabis user show neuropsychological decline from childhood to midlife, Raymond Yans, ordförande för INCB samt Sven-Olov Carlsson, World Federation Against Drugs. Forumet invigs av Drottning Silvia.

4th World Forum Against Drugs genomförs samtidigt som ECAD Mayors`Conference 2014, De båda konferenserna sker delvis samtidigt med bland annat en gemensam öppning av konferenserna 19 maj åtföljt av föreläsningar av huvudtalarna. 20 maj genomför ECAD och WFAD en gemensam konferens efter lunch.
 

Mer information: Besök 4th World Forum Against Drugs officiella hemsida

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05