Fred Nyberg: En miljon svenskar i missbruk och beroende

2014-02-18

En ny studie visar att en miljon svenskar är beroende eller missbrukare. Nu krävs kraftfulla insatser, skriver Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD.

Om kostnaderna för problemen i samband med missbruk och beroende i Sverige ligger i mångmiljardklassen så tycks antalet drabbade individer ligga i miljonklassen. Forskare vid STAD – Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem – och Karolinska Institutet har år 2013 på regeringens uppdrag genomfört en fördjupad nationell mätning av bruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) hos Sveriges vuxna. Detta som ett led i den uppföljning av ANDT-strategin som regeringen beslutade om 2012.

Resultatet av studien indikerar att 13,4 procent av Sveriges befolkning kan bedömas ha så allvarliga problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller tobak att de uppfyller kriterier för missbruk eller beroende. Det motsvarar närmare en miljon personer i åldern 17-84 år, vi vet även att ännu fler närstående till missbrukare påverkas negativt.

Sett till enbart beroendeproblematik står tobak för den högsta andelen, följt av alkohol, narkotika och sist läkemedel. Inräknat missbruksproblematik – med upprepade negativa konsekvenser av bruket – ökar siffrorna något för alkohol, läkemedel och narkotika, men inte så att rangordningen ändras.

Studien antyder att bruk av dessa substanser har stora konsekvenser för närstående. Detta är i linje med de erfarenheter som förmedlades vid U-FOLDs anhörigseminarium 4 februari. Här belystes de ideella organisationernas arbete liksom frågan hur man på bästa sätt bemöter de anhörigas behov. Vidare framkom att forskning visar att insatser i ett familjeperspektiv är av största vikt, samtidigt som en rad rapporter beskriver kommunernas arbete i detta sammanhang som bristfälligt.

Resultatet av den aktuella undersökningen visar alltså entydigt att kraftfulla insatser i missbruk- och beroendeområdet behövs och att U-FOLDs verksamhet är av yttersta relevans. STADs undersökning visar också att behovet av genomtänkta och relevanta preventionsstrategier bör få högsta prioritet.

Vid U-FOLDs Storseminarium i Uppsala universitetsaula 8 april 2014 är just denna fråga i fokus. Med rubriken Vägen till drogfrihet – Att ta kontroll över sitt eget liv vill U-FOLD ge ny kraft åt samtalet kring möjligheter att finna vägar till drogfrihet och att ta makten över sitt eget liv. Flera ledande forskare och en rad färgstarka personligheter med egna erfarenheter av området närvarar. Du är också varmt välkommen!


Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala universitet
Koordinator, U-FOLD
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05