Nominera till CANs drogforskningspris

2014-03-07

Senast 21 mars 2014 kan du nominera till CANs drogforskningspris för mycket framstående forskning inom drogområdet.

Nu kan du nominera till CANs årliga drogforskningspris om 25 000 kronor som uppmärksammar mycket framstående forskning inom drogområdet. Med detta avses i första hand forskning om alkohol eller narkotika, men även annan forskning som av priskommittén bedöms ligga inom drogområdet kan komma ifråga.

Priset tilldelas inom Sverige verksam forskare som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset kan tilldelas såväl samhällsvetenskaplig som beteendevetenskaplig och medicinsk forskare, men även forskare inom andra vetenskapliga discipliner.

Årets pris delas ut vid CANs årsmöte den 28 maj 2014. Välkommen med din nominering till CAN senast den 21 mars 2014 på blankett som laddas ned från CANs hemsida. Skicka gärna din nominering till e-mail can@can.se. Du kan även skicka din nominering med vanlig post till

CAN
Box 70412
107 25 Stockholm.

Mer information: Håkan Leifman, CAN, 070-343 24 81.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05