U-FOLD belyste vägen till drogfrihet

2014-04-08

Gemensamt ansvar, egen vilja och professionellt stöd var återkommande begrepp vid U-FOLDs seminarium Vägen till drogfrihet.

Med rubriken Vägen till drogfrihet – Att ta kontroll över sitt liv inbjöd U-FOLD tisdag 8 april 2014 till vårens Storseminarium. De drygt 250 besökarna i Uppsala universitetsaula fick ta del av erfarenheter från människor som lämnat sitt missbruk bakom sig såväl som presentationer av en rad organisationer som arbetar med att ge stöd längs vägen.
– Till U-FOLDs ambitioner hör att minska avståndet mellan aktörer som kommer i kontakt med beroende, och i dag samlas vi för att diskutera hur vi kan stärka synen på missbrukaren som en resurs och att tillsammans med missbrukaren hitta fungerande vändpunkter för denne att återta kontroll över sitt liv, välkomnade Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och koordinator i U-FOLD.

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, inledde programmet med att citera Nelson Mandela: En människa blir en människa genom andra människor, och återgav sina upplevelser från stadsdelen Rosengård, där hon följt ungdomar i samhällets utkant som med åren hittat rätt i tillvaron.
– Saknas en fungerande familj så måste samhället erbjuda en annan vuxenvärld som stöd, och jag upplever hur vi idag befinner oss i en Age of communities där vi försöker att lösa problem tillsammans.
Anette Forsberg, disputerad etnolog, presenterade en studie av tio personer som med hjälp av ett resursteam lämnat sitt missbruk bakom sig. Resultaten bekräftade vikten av professionella stödinsatser och omgivningens support, men underströk även betydelsen av individens egen vilja och kraft.

Camilla Kuylenstierna, författare till boken ansvarsFULL, berättade om sin resa Från adlig fullblodsalkoholist till ett ansvarsfullt liv. Hennes erfarenheter rymmer en uppväxt på Stockholms Östermalm och en tjänst som internationell marknadschef vid Swedish Match, men också alkoholism, lögner och till sist ett sammanbrott.
– Min erfarenhet är att vi måste tala mer om just ansvar, vilket vi är ganska dåliga på i Sverige. Som närstående har vi inte bara skyldighet, utan även rättighet att ingripa då vi ser att någon mår dåligt, men samhället måste i sin tur erbjuda behandling för den beroende såväl som för dennes omgivning.

Magnus Rydebring, rådgivare i Spelnykter, berättade om en liknande färd, från banktjänsteman till förskingringsmisstänkt spelmissbrukare. Efter avsked och en fängelsedom lyckades Magnus ta sig ur sitt beroende, och arbetar i dag med att hjälpa andra ur spelmissbruk liksom att lyfta frågan på samhällets agenda.
– Det här är ett snabbt växande folkhälsoproblem, men tyvärr ökar inte samhällets kunskap och den behandling som erbjuds i samma takt. Spelmissbruk skiljer från andra beroenden så tillvida att det är lättare att dölja, du raglar och luktar inte, men det påverkar liv och mental hälsa. Dessutom börjar många spela i ung ålder, och det här är utan tvekan ett beroende som är lätt att utveckla, säger Magnus Rydebring.
Seminariets avslutande paneldebatt belyste en rad olika perspektiv kring vägen till drogfrihet, där en röst ur publiken fick sista ordet genom att konstatera att varje missbrukare besitter resurser bortom sitt beroende, och att det är samhällets uppgift att inte bara bli bättre på att vårda för missbruk, utan även på att hjälpa vårdtagaren att återfinna sina resurser.

Med tisdagens Storseminarium avslutar U-FOLD sitt program i Uppsala vårterminen 2014. I kalendariet återstår tvådagarskursen Missbruk och beroende – Spel, cannabis, dopning & opioider som ges vid Campus Gotland, Visby. I tidiga juli genomför U-FOLD en rad seminarier i samband med Almedalsveckan. Tid och rubriker för dessa presenteras på www.ufold.uu.se inom kort.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05