Inför Valborg och skolavslutningen

2014-04-24

En aktuell kampanj ger föräldrar tips hur de kan stå emot tonåringens tjat om att köpa ut alkohol till valborg.

Det är dags för oss föräldrar och vuxna att ta ett samtal med varandra! Vi är bra att vara eniga i att inte bjuda eller köpa ut alkohol till ungdomar, men det kommer hela tiden nya föräldrar som behöver stöd i att ha ett bra samtal med sina ungdomar om tonåringar och alkohol.

Inför valborg kommer den nationella, regionala och lokala kommunikationsinsatsen att synas på olika sätt i Uppsala län. I tre veckor kommer du att se budskapen på länets bussar, taxibilar och vissa kommunbilar. Likaså på vattenflaskor på gym där föräldrar och andra vuxna tränar, via föräldrabrev, på hemsidor, på bio, på radio och i sociala medier.

I vissa kommuner kommer beslutsfattare att dela ut information och föra samtal om vikten av att förebygga allt det en tidig alkoholdebut för ungdomar innebär för både dem själva och samhället i stort. Tonårsföräldrar kommer även i dagarna att få den populära ”Tonårsparlören – frågor och svar om ungdomar och alkohol” utskickat av IQ.

Fem tips för tonårsföräldrar

Det finns kanske lika många sätt att hantera frågan om alkohol som det finns föräldrar. Här har vi samlat fem tips som bevisligen (enligt vetenskapliga studier) hör till de bästa för att få tonåringar att vänta med att börja dricka och dricka mindre.

  1. Var tydlig med vad du tycker är okej eller inte i er familj. Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre, exempelvis att vägra köpa ut.

  2. Prata med andra föräldrar om vad som gäller kring fester, alkohol, tider m.m. Gemensamma regler är lättare att hålla, samtidigt som de gör argument som att ”alla andra får” verkningslösa.

  3. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Som tonåring mår man bra att höra att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig om.

  4. Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder att till exempel köpa ut, blir förstås nöjd för stunden men innerst inne misstrogen mot föräldern. Den förälder som både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.

  5. Inse din stora betydelse. Tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger – även om det inte verkar så i stunden.

Nationellt ansvarar Folkhälsomyndigheten för insatsen. I Uppsala län sker i arbetet i samverkan mellan Länsstyrelsen och länets alla kommuner, samt Polismyndigheten, Landstinget, Tryggare Uppsala län, Upplands lokal trafik, Landstinget, Systembolaget, IOGT-NTO, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala Universitet/U-FOLD.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05