Vad du som tonårsförälder bör veta om CANNABIS

2014-06-05

I dagarna publiceras en folder som ger dig som är tonårsförälder kunskap att samtala med ditt barn om cannabis.

Det är viktigt att alla föräldrar känner till en del om droger som förekommer bland ungdomar. Det gör det lättare att prata med sin tonåring och hjälpa honom eller henne att fatta kloka val ifall det kommer ett erbjudande om att pröva.

Ungdomar uppfattar inte alltid testandet av hasch eller marijuana som så allvarligt. Cannabis är den överlägset vanligaste illegala drogen bland ungdomar. Forskningen har idag kommit långt med att det finns tydliga risker för hälsan och ungdomars utveckling.

Flera regionala och nationella undersökningar visar att föräldrar och vuxna i ungas närhet behöver ytterligare stöd och information för att kunna ta ett bra samtal med ungdomar om cannabis och övriga droger. Kunskap är första steget! Därför har Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Uppsala län i samverkan med Landstinget, länets kommuner, Regionförbundet och Tryggare Uppsala län samt Uppsala Universitet tagit fram en särskild folder: ”Vad du som tonårsförälder bör veta om CANNABIS.”

I foldern kan du läsa om information om olika slags cannabispreparat: marijuana och hasch samt Spice, fakta om hur många i Uppsala län som har testat, om konskevenser samt tips och råd vad du kan göra samt var du kan söka ytterligare information.

Lycka till med detta livsviktiga samtal och tveka inte att be om hjälp!

Här hittar du foldern

PS! Du hittar fler tips och råd inför ett bra samtal om alkohol på www.tänkom.nu och www.tonårsparlören.se

Ansvarig kontakt: Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län,

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05