Margareta Nyström: Låt de anhöriga bidra till missbrukarens drogfrihet

2014-08-25

Vi anhöriga till missbrukare skuldbeläggs inte längre i mötet med myndigheter, men det kan fortfarande göras mycket mer, skriver Margareta Nyström, ordförande i FMN Uppsala.

Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN, i Uppsala är en ideell förening som i huvudsak möter, stöttar, stärker och vägleder anhöriga till missbrukare. Vi som aktivt arbetar med detta är själva anhöriga till missbrukare, även om flera av våra missbrukare är drogfria idag. Vår styrka är just att vi själva gått igenom ”helvetet” som det innebär samt sorgen, skammen, skulden och maktlösheten. Vi vet exakt vad ett medberoende är. Vi vet hur hårt ett missbruk slår mot hela familjen, hur ont det gör när man ser sin älskade förstöra sitt liv, hur ont det gör när vi inser att vi är maktlösa inför drogen.

Jag har varit i FMN i 22 år och under dessa år mött otaliga anhöriga. Skillnaden på hur vi hanterar situationen i familjen från början, är inte särskilt stor. Man kan tro att föräldrar idag skulle vara mer upplysta än för drygt 20 år sedan och det kan till viss del stämma, men därmed inte sagt att man hanterar situationen annorlunda. En skillnad mot då är att vi idag har mobiltelefoner och internet, vilket försvårar ibland och förenklar ibland.

Trenderna kring droger har däremot förändrats markant. Förr hade vi marijuana, hasch, amfetamin, kokain, heroin, LSD, läkemedel och alkohol – vilket var besvärligt nog. Sedan kom kemiska partydroger som ecstasy och därefter följde den ena galenskapen efter den andra. Med detta så kom internet in i vår värld och ungdomarna fick tillgång till ett mycket enklare sätt att få tag i droger. Vi hör nu det här hos de anhöriga vi möter och det är ett jättestort problem. Som anhörig är maktlösheten ännu svårare. Därtill ser vi också en stark attitydförändring bland ungdomarna som är mycket oroväckande, framförallt gällande Cannabis och Spice. Idag är inte ungdomar lika angelägna att dölja sitt missbruk som för cirka fem år sedan. Då dolde och förnekade man sitt användande av droger till det yttersta.  Idag har anhöriga fruktansvärt svårt att hitta argument som påverkar sina ungdomar. Viktigt är istället att anhöriga medverkar till att ungdomarna får kännbara konsekvenser av att de använder droger. Att ge sina ungdomar ”tuff kärlek” är svårt men nödvändigt för att få stopp på ett missbruk. Ju snabbare dess bättre.

Vi hör också alltför ofta att många ungdomar lider av psykisk ohälsa och att många självmedicinerar med Cannabis, inte sällan med psykoser som följd. Tyvärr möter anhöriga inte alltid full förståelse och samarbete med beroendepsykiatrin, neuropsykiatrin och psykakuten. Som anhörig är det extremt frustrerande att inte blir lyssnad på när man kommer in till vården med en ungdom som är myndig och psykotisk. Oavsett om en missbrukare är 15 eller 50 så är de anhöriga lika oroliga och vill vara till hjälp. Anhöriga upplever att personalen som jobbar med att möta våra missbrukare blir oerhört manipulerade.

Under mina år i FMN har jag upplevt en mycket stor förändring i bemötandet mot anhöriga. Det gäller alla instanser som våra missbrukare kommer i kontakt med. Det har absolut blivit till det bättre. Vi har fått respekt! Vi skuldbeläggs inte längre, det är vi så duktiga på själva. Men det kan fortfarande göras väldigt mycket mer. Droger kan komma in i vilken familj som helst, oavsett samhällsklass! Att ha en missbrukare i familjen är väldigt komplext. Hela familjen blir påverkad. Därför anser jag att det är absolut nödvändigt att även familjen har möjlighet till full medverkan att få missbrukaren frisk igen. Utan att bryta mot sekretessen ska vi ha ett aktivt samarbete för att nå målet: drogfrihet som varar. Att få insyn i behandlingsplaneringen inom vård, kommun och kriminalvård vore en hjälp som skulle visa missbrukaren att alla bryr sig. Jag är fullt medveten om att det finns missbrukare som absolut inte vill ha med sina anhöriga i den planeringen, men jag vet också att de flesta skulle bli tacksamma. Drogfrihet tjänar ALLA på!

Margareta Nyström
ordförande
Föräldraföreningen Mot Narkotika i Uppsala

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05