Ur ett alkoholpolitiskt perspektiv

2014-08-27

Valsöndagen närmar sig och vi tar en närmare titt på riksdagspartiernas alkoholpolitiska agendor.

Det så kallade Supervalåret närmar sig sin höjdpunkt, söndag 14 september 2014 går vi för att rösta till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. De politiska partierna gör sitt bästa för att profilera sig i de frågor som lyfts på löpsedlarna, i andra ämnen får man själv söka information om respektive ståndpunkter. Till de senare hör de alkoholpolitiska frågorna, detta trots att en miljon svenskar bedöms ha en riskabel alkoholkonsumtion – varav 250 000 har ett beroende, antalet lidande anhöriga är ännu fler och samhällets kostnader är svåröverskådliga.

Hur ställer sig då våra etablerade partier i de alkoholpolitiska frågorna? En granskning av de besked partierna redovisar på sina hemsidor ger en någorlunda samstämmig bild. Restriktivt och ansvarsfullt är återkommande begrepp. Missbruk och skadligt drickande ska förebyggas, bland annat genom strategisk skattepolitik och attitydpåverkan. Bra behandling och vård är andra centrala termer.

Finns det alltså inga alkoholpolitiska frågor där partierna skiljer sig åt? Nja, den största vattendelaren tycks röra diskussionen om gårdsförsäljningens vara eller icke vara. Å andra sidan tycks inte heller den riktigt hetta till, snarare påminner det lite om debatten kring monarkin. Utöver enstaka utspel känns alla ganska nöjda med sakernas tillstånd.

Hur står det då till gårdsförsäljning av alkohol? 2010 utreddes hur det kan bedrivas ”på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan” (SOU 2010:98). Utredarna presenterade i sitt betänkande en modell för genomförande, men då gårdsförsäljningen konstaterades strida mot Systembolagets försäljningsmonopol avskrevs förslaget. Alltjämt dyker dock frågan upp till diskussion.

Hösten 2013 inlämnade den moderate riksdagsmannen Sedat Dogru in en motion om att – med hänvisning till ökad turism och ökad sysselsättning – tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Motionen avslogs, liksom den moderate riksdagsmannen Per Bills motion om att tillåta gårdsförsäljning av öl. Senast var det Centerpartiet som med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen föreslog att gårdsförsäljning av öl och vin skulle införas på försök i Skåne, Södermanlands och Gotlands län. Folkhälsominister Maria Larsson uttryckte förvåning över utspelet – och så blev det med det.

Nåväl, med bara veckor kvar till valet har vi sammanställt länkar till partiernas alkoholpolitiska agendor. Vissa är mer utförliga, andra nöjer sig med några få rader. Upplever du att frågan är relevant för hur du ska rösta rekommenderar vi att du klickar dig igenom listan. Även om skillnaderna inte är avgrundsdjupa så finns de där.
 

Vänsterpartiet - http://www.vansterpartiet.se/politik/alkohol

Socialdemokraterna - http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Alkohol/

Miljöpartiet - http://www.mp.se/politik/missbruk

Centerpartiet - http://www.centerpartiet.se/var-politik/alla-fragor/sociala-fragor/alkoholpolitik/

Folkpartiet - http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/alkohol/

Kristdemokraterna - https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/Alkohol/

Moderaterna - http://media.moderat.se/2011/09/Alkohol-och-narkotikafragor.pdf

Sverigedemokraterna - http://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ (välj Drog- och alkoholpolitik)

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05