Medberoende lockade storpublik till aulan

2014-10-10

Det finns ett före och efter Djävulsdansen, konstaterade journalisterna Sanna Lundell och Ann Söderlund då de inför en välfylld universitetsaula deltog i U-FOLDs Höstseminarium om medberoende.

– Det känns som att vi har öppnat locket till folkhemmets största hemlighet, konstaterade journalisterna Sanna Lundell och Ann Söderlund då de gästade U-FOLDs Höstseminarium Medberoende – en riskabel anpassning?
Med sin dokumentärserie Djävulsdansen har de väckt enorm uppmärksamhet kring medberoende och närmare 450 deltagare slöt upp vid tisdagens kraftsamling i Uppsala universitetsaula.
– Det här är en mycket angelägen fråga. Vi känner alla någon med beroendeproblematik och som universitet måste vi bidra med kunskap. I dag kommer människor från när och fjärran, vilket ger oss möjlighet att tillsammans diskutera oss fram till kloka svar, sade Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet som öppnade seminariet.

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba den som lever med en missbrukare. Många av Sveriges över en miljon anhöriga – barn och vuxna – utsätts för svår påverkan och anpassar beteende och personlighet i ambitionen att hjälpa. Kommunerna är skyldiga att ge anhörigstöd, men rapporter beskriver arbetet som otillräckligt.
– Vi ville göra vår dokumentärserie för alla som står bredvid, och nu ser vi det överväldigande behovet av att prata om detta hittills tabubelagda ämne. Vi har fått tusentals mail och många av dem ställer frågan varför samhälle och vård brister när det kommer till medberoende, berättade Sanna Lundell och Ann Söderlund.

I syfte att bättre synkronisera och effektivisera myndigheternas insatser driver Sveriges Kommuner och Landsting just nu Psynk – psykisk hälsa, barn och unga. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare och projektansvarig, menade att medberoendet sannolikt ännu inte gjort tillräckligt ont i samhället och presenterade samtidigt sin vision för det framtida arbetet.
– Kommun och landsting måste upprätta samordnade, individuella planer som preciserar vad som ska göras när. Alla ska vara klara över sin del i ansvar, handling och uppföljning, och framför allt måste vi underlätta för och göra varandra bra, eller som Pia Sundhage säger det, spela på bästa fot.

En återkommande uppmaning var att både samhälle och individer måste våga se, fråga, stå kvar och agera så snart vi uppfattar signaler på beroende och medberoende. Annika Jankell, journalist och en gång i en relation med en tablettmissbrukande man, återgav hur hon trots vetskap valde att tro på mannens bortförklaringar.
– Jag försökte skydda och rädda honom, att det vore ett svek att lämna ut honom men det var ju helt feltänkt. Till sist sökte och fick jag professionellt stöd och var tre år senare redo att gå vidare, men vi måste tillsammans hjälpas åt att ta bort skuldkänslan inför att göra sin älskade en tjänst, menade Annika Jankell.

I det avslutande panelsamtalet Hur ska vi möta de anhörigas behov? – bjöd landstingsrådet Vivianne Macdisi och Eva Christiernin, Uppsala kommuns nämnd för hälsa och omsorg, in de idéella organisationerna till stärkt dialog i syfte att skapa en mer komplett bild av den problembild som omger medberoende.
– Efter de senaste årens fragmentisering är det tid att skapa sammanhållning. Vi har resurser och förutsättningar att agera, och jag vill därför även utveckla vår samverkan med universitetets forskare inom bland annat hälsoekonomi, förklarade Vivianne Macdisi.

Redan i september resonerade Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och koordinator i U-FOLD, på UNT debatt kring hur införandet av en diagnos kring medberoende skulle innebära att den drabbade inte längre begränsas till ett sidoobjekt, utan bli föremål för fortsatt vård.
– Frågorna om beroende och medberoende var i princip osynliga i valrörelsen. I dag ser vi vidden av problematiken och att det behövs mer kunskap, resurser och forskning. Min förhoppning är att den här dagen kommer att bidra till ett avstamp mot något nytt och bättre, sammanfattar Fred Nyberg.


Se föreläsningar från Höstseminarium:
http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/220

Läs om kommande U-FOLD-evenemang:
http://www.ufold.uu.se/Evenemang/


Foto: Simon Ydhag

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05