Ny bok: I huvet på en steroidanvändare

2014-10-16

I huvet på en steroidanvändare är titeln på en ny bok med fokus på psykosocial behandling av steroidmissbrukare.

Missbruket av anabola androgena steroider (AAS) är utbrett och ökar. Antalet användare av dopningsmedel i Sverige uppskattas till minst 10 000, varav flera drabbas av medicinska psykologiska besvär. Det alltmer utbredda missbruket av AAS kräver ökat behov av adekvat vård, och sedan 2013 har kommun och landsting en skyldighet att tydliggöra hur de kan erbjuda råd och stöd i dopningsfrågor kopplat till lokala handlingsplaner.

Boken I huvet på en steroidanvändare - Erfarenheter från psykosocial behandling av steroidmissbrukare hämtar – via traditionell missbrukarvård och 25 års erfarenhet från behandling av steroidmissbrukare – framgångsrika metoder för att rehabilitera, avgifta och förebygga återfall, bland annat genom att hjälpa till att identifiera risksituationer, lära in nya beteenden och skapa nytt självförtroende samt hantera självupplevda biverkningar. Frågor om identitet, maskulinitet och träning utan AAS är viktiga inslag i processen.
– Vi misstänker den styvmoderliga behandlingen av steroidmissbrukare bottnar i kunskapsluckor och en osäkerhet bland behandlare kring vilka metoder som fungerar, och förhoppningsvis kan vår bok bidra med specifik kunskap inom ett tämligen okänt område av missbruksvården säger Tommy Moberg, författare och socionom.

I sin nya bok tar Tommy Moberg och Gunnar Hermansson, f d kriminalinspektör vid Rikskriminalens narkotikarotel, läsaren med på en resa från idrottsdoping och arenor till samhällsproblemet och därifrån in i den direkta behandlingssituationen. Boken beskriver hur man kan arbeta med psykosocial behandling av missbrukare av anabola steroider och andra hormonpreparat.
– Vi vill ge stöd och inspiration till enskilda behandlare att bevara sin professionella hållning utan att låta den grumlas av omgivningens förväntningar. Som behandlare får du ofta höra att det här ”inte är ditt bord”, men när det hela tiden tycks vara någon annan som ska göra jobbet blir i alla falla vi misstänksamma, menar Tommy Moberg.

I huvet på en steroidanvändare vänder sig till behandlare inom socialtjänsten, skolhälsovården, psykiatrin och den somatiska sjukvården. Den kan också läsas av rättsvårdande myndigheter, ungdomsarbetare och ledare inom idrottsrörelsen.
– Förhoppningsvis kommer boken även till användning i utbildning av blivande socialarbetare, behandlare, pedagoger och andra som ska arbeta med barn och ungdomar, säger Tommy Moberg.

Läs intervju med Tommy Moberg på ufold.uu.se:
”Det är obegripligt att Sverige inte satsar mer”

Läs mer om boken på Mediahuset.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05