Konferens: ANDT och ensamkommande unga

2014-10-21

10 december 2014 inbjuder Länsstyrelsen och Landstinget i Uppsala län till konferens om ANDT och ensamkommande barn och unga.

Syfte med heldagskonferensen är att du som i ditt arbete möter ensamkommande barn och unga ska få grundläggande kunskap i att samtala med unga om alkohol, tobak och narkotika. Vi vänder oss främst till personal på HVB-hem, gode män, socialsekreterare och andra som kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga i sitt arbete.

Tid: 10 december 2014, kl. 8.30–16.00
Lokal: First Hotel Linné, Skolgatan 45, Uppsala
Övrigt: Fri entré, fika och lunch ingår.

Anmälan och Information: här senast 14 november 2014
 

Program 10 december 

8.30    Morgonfika

9.00    Inledning

9.15    Att komma ensam till Sverige 
          Abdi Addow

10.00  Hur mår ungdomarna i länet?
          Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor

10.30  Bensträckare

10.45  Cannabis i Uppsala
          Anders Nilsson, gatulangningsenheten, Polismyndigheten Uppsala län.

11.15  Att bemöta ensamkommande barn och unga
          Dolores Hildebrand, psykoterapeut och handledare, BUP

12.00  Lunch

13.15  Ingen rök utan eld
          Hälsoäventyret i mötet med unga kring tobak, alkohol och cannabis

14.15  Fika

14.45  Värdegrund i vardagen
          Björn Lindell, beteendevetare och föreläsare

15.45  Sammanfattande tankar

16.00  Dagen avslutas

Arrangörer: Länsstyrelsen och Landstinget i Uppsala län

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05