Så påverkar alkoholen våra ungdomar

2014-10-31

’Hela månadspengen går ju åt till alkohol’ konstaterar en svensk 16-åring. Idag räknas var femte ungdom som riskkonsument av alkohol. De spelar ett farligt spel med livslånga hjärnskador som möjlig följd.

Den goda nyheten: Aktuella studier bekräftar att svenska ungdomar dricker allt mindre alkohol. Den sämre nyheten? Alltjämt tillhör var femte ung i Sverige kategorin riskkonsumenter av alkohol. Faran i yngre år består främst i de skador drogen kan medföra på hjärnan. Det är effekter som stärks vid intensivkonsumtion – så kallad bingedrinking – vilket dessvärre kännetecknar många av dessa ungdomars relation till alkohol.
– Drickandet i sig kan man ta sig ur, men hjärnskador består. Unga hjärnor utvecklas, de är oerhört sårbara och alkohol försämrar vårt omdöme. Vi får svårare att bedöma risker och att fatta rätt beslut, säger Ingrid Nylander, professor i farmakologi vid Uppsala universitet.

Risken att utveckla ett beroende bedöms till knappt 50 procent bero på miljöfaktorer, något större betydelse tillskrivs vårt genetiska arv. Mellan dessa pågår en komplex interaktion där en otrygg uppväxtmiljö orsakar neurokemiska effekter, å andra sidan kan goda förutsättningar minska ärftliga riskfaktorers negativa inverkan.
– I unga år kan redan låga stressnivåer ha stor påverkan. Flera studier har dokumenterat vikten av närvarande föräldrar, vilket för den vuxne även innebär att vara uppmärksam på förändringar i barnets beteende då vi vet att preventiva och tidiga insatser alltid är mer effektiva, konstaterar Ingrid Nylander.

Men finns det verkligen någon som inte känner till riskerna med alkohol och en otrygg miljö? Kanske inte, men likväl krävs fortsatt och tydlig information till såväl ungdomarna som deras sociala omgivning.
– Vi måste visa hur sårbar hjärnan är, vilka förmågor som tar skada och vilka sätt det finns att undvika detta. Ungdomar kan vara nog så svåra att övertyga, men se på Livsstilsmottagningen i Stockholm som bjuder in unga för att tala om sin hälsa och väver in alkoholvanor som en sidoaspekt. De har hittat en pekpinnefri modell som fungerar, så visst är det möjligt, säger Ingrid Nylander.

Temakväll 6 november 2013: Ingrid Nylander föreläser om hur den unga hjärnan påverkas av alkohol. Fri entré. Välkommen till Stadsbiblioteket. Läs mer på www.ufold.uu.se/Evenemang/

Läs mer om Ingrid Nylanders forskning:
http://www.farmbio.uu.se/forskning/researchgroups/nab/

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05