Analys: Spice – Den förlängda armen av cannabis

2014-11-04

Spice misstänks ha orsakat flera dödsfall i Sverige och dess koppling till THC visar allvaret i den liberaliseringsdebatt som nu omger cannabis, skriver professor Fred Nyberg.

Foto: Wikipedia, texten är även publicerad i SvD Opinion


De senaste veckorna har inneburit en kraftig ökning av antalet ungdomar som förts till sjukhus efter rökning av Spice – ett populärt alternativ till cannabis som ger starkare effekt och innehåller flera aktiva ingredienser som ännu inte är olagliga och är svåra att upptäcka i urinprov. Så sent som bara för några dagar sedan rapporterade media om två ungdomar som fick tas in på sjukhus i Skövde för överdosering av drogen och tidigare har det handlat om fem personer i Gävle, tio personer i Visby och ett flertal på många andra platser i landet. Flera dödsfall där rökning av Spice misstänks vara orsaken har inträffat i Sverige. Senast inträffade ett sådant dödsfall i Fagersta och många oroade väntar bara på att de ska bli fler.

Vissa utpekar Spice som en dödsdrog men att den har en koppling till tetra-hydro-cannabinol (THC) i cannabis (marijuana och hasch) nämns endast lite försiktigt i sammanhangen och knappast någon har satt användning av Spice i samband med den liberaliseringsvåg kring rökning av marijuana som går över världen, främst i många stater i USA. Där finns det dessutom forskning som visar att Spice är ett populärt alternativ för dem som redan börjat med marijuana.

Jag har nyligen, tillsammans med Maria Ellgren, skrivit färdigt ett kapitel om Cannabis i Studentlitteraturs nya upplaga av läroboken Beroendemedicin. I det kapitlet skriver vi också om Spice. Den nu aktuella drogen hamnar alltså inte tillsammans med vare sig kokain eller heroin, de annars vanliga dödsdrogerna. Spice finns med under rubriken Cannabis och cannabinoider helt enkelt därför det innehåller flera syntetiska THC-lika substanser – men med betydligt större styrka än THC.

Det var försöken att ta fram syntetiska varianter till THC för medicinsk användning som för mer än tio år sedan ledde fram till de starkare varianterna JWH-018, AM-2201, MAM-2201 och CP 47,497  med flera. Det är dessa substanser och ytterligare varianter av dem som finns i rök-mixen Spice. De togs alltså en gång fram för att användas som läkemedel men sidoeffekterna, de som man nu observerar vid flera svenska akutmottagningar, finns redan dokumenterade i den vetenskapliga litteraturen och har gjort att de inte kunnat registreras som läkemedel. Däremot har de sålts på nätet som ingående ingredienser i Spice. Flera av dessa har redan klassats som narkotika men det dyker ständigt upp nya som det tar tid innan lagen hinner få grepp om.

I botten är det alltså cannabis det handlar om. Och även om man i djurexperimentella försök hittills aldrig lyckats ta livet av gnagare med höga THC-doser och det varit svårt att visa att dödsfall vid cannabis-rökning enbart berott på THC så är det dokumenterat att denna drog har kraftfulla effekter på hjärta-kärlsystemet. I våras publicerades en vetenskaplig artikel som rapporterade om ett trettiotal fall där användning av cannabis visats trigga allvarliga effekter på hjärta-kärlsystemet. Dödsfall finns också nyligen rapporterade i den vetenskapliga litteraturen. Att det i dessa fall också handlar om att THC-halten med åren kraftigt ökat finns även med i bilden.

Det vore ett stort misstag att koppla ifrån det som nu händer Spicerökare från den starka liberalisering som skett gällande synen på marijuana och hasch. Hur många av de som nu söker rekreation med Spice tillhör de liberala som förespråkar och har använt cannabis? Ska man komma tillrätta med problematiken som så påtagligt finns i Spicerökandet får man inte negligera det som händer i USA och på andra håll i världen i frågan om att helt legalisera marijuana. Det är viktigt att rökning av Spice, i de skrämmande scenarier som nu uppmärksammas, inte ses som en isolerad företeelse utan att medvetenheten om dess förgrening till cannabis står klar för alla.

I den dagsaktuella debatten har någon naivt framfört att legalisering av cannabis skulle få unga att avstå från Spice men forskningen visar att det är ju just de som har börjat med cannabis, framförallt i form av marijuana, som söker sig till rökning av Spice. Man ser de syntetiska preparaten som ett attraktivt alternativ till marijuanan.

Att Spice är lättillgängligt via nätet, som så kallad nätdrog, avslöjar en annan viktig aspekt. För ett visst antal år tillbaka tillhörde områden nära nattöppna krogar i storstäder mellan midnatt och stängningsdags några av de mest riskfulla områden att vistas på. Dessa platser har nu fått hög konkurrens av internet. Där finns platser som hotar ungdomar på både liv och död och där finns den stora och svåra utmaningen som dagens samhällsansvariga har att möta. Att under dessa fakta inte se med allvar på den pågående liberaliseringsdebatten i cannabisfrågan kan bli förödande, inte minst för våra ungdomar.
 

Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD
 

Texten kan även läsas på SvD Opinion

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05