Bemötande i beroendevården väckte debatt

2014-11-26

– Vår intention är att föreslå goda åtgärder i patientarbetet, sade Myron Zaluha, U-FOLD, inför det fullsatta seminariet om bemötande i beroendevården, vilket även satte punkt för forumets intensiva 2014.

Ett etiskt och professionellt bemötande är enligt flera studier centralt vid behandling inom beroendevården. En rad rapporter från brukarorganisationer visar emellertid att missbrukaren ofta ses som avvikande, problematisk och ofta befinner sig i ett utanförskap. Intresset för U-FOLDs seminarium Bemötande – nyckeln till framgång väckte följaktligen stort intresse och fyllde Uppsala universitetshus hörsal IX till sista plats.
– Vår intention är dels att föreslå goda åtgärder och verktyg som praktiker kan använda sig av, dels att stimulera till reflektion gällande det egna patientarbetet, och de 90 åhörarplatserna tog slut i princip omgående med en lika lång kölista, konstaterar Myron Zaluha, (bilden) utbildningsansvarig vid U-FOLD.

Att bemötande inom beroendevården rymmer brister tycktes alla överens om, och dagens avslutande panelsamtal – under ledning av seniorprofessor Lennart Dencker – kom att söka den grundläggande anledningen till varför vårdpersonal och missbrukare inte alltid möts på en för behandlingen optimal nivå.
– Dels är jag kritisk till målsättningen att missbruket ska upphöra, varför inte inleda behandlingen med ambitionen att minska missbruket. Dels är jag av uppfattningen att systemet i sig rymmer flera avgörande fel, menade Per Sternbeck, förbundssekreterare i RFHL.
Här gick åsikterna isär och invändningar gjordes att förklaringen kan återfinnas på såväl kulturell som på individuell nivå, liksom att en strukturell förändring måste börja på rätt nivå.
– Dagens beroendevård är starkt personbunden, och jag hävdar att det existerar en problematik med olämpliga människor på  viktiga positioner. Ska vi kunna kämpa mot systemfel måste vi först åtgärda de utmaningar vi kan iaktta på kulturell nivå som i många fall sträcker sig ända ned till enskilda kliniker, påtalade en röst i publiken.

Diskussionen kring bemötande inom beroendevården kommer tveklöst att fortsätta och det stora intresset för dagens seminarium ger uppenbar anledning att kalla till nya samtal kring ämnet. U-FOLD sätter därmed punkt för ett intensivt 2014 och påbörjar inom kort planeringsarbetet för nästa års mötesplatser. Besök vår evenemangssida för att hålla dig uppdaterad kring kommande evenemang.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05