U-FOLDs vårtermin tar form

2015-01-19

21 januari inleder U-FOLD vårterminen 2015 med seminariet Missbruk hos äldre, tre månader senare genomför vi årets vårseminarium.

Arbetet med U-FOLDs program 2015 pågår för fullt. Årets första mötesplats äger rum redan 21 januari då Regionförbundet och U-FOLD gemensamt inbjuder till seminariet Missbruk hos äldre. Ämnet är en snabbt växande utmaning för både socialtjänsten och hälso-och sjukvården, och vi samlar nu yrkesverksamma, förtroendevalda, forskare och andra intresserade till nya samtal.

Inom kort räknar vi med att kunna presentera U-FOLDs hela vårprogram på vår evenemangsida, och redan nu kan vi avisera att U-FOLDs stora vårseminarium kommer att äga rum 21 april 2015.

U-FOLD är även involverade i en rad forskningsprojekt i samverkan med ett flertal aktörer i samhället, bland dem Regionförbundet. Vi vill här passa på att lyfta fram det omfattande projekt med fokus på preventionsaspekter kring spelberoende som bedrivs med stöd av flera folkhälsomyndigheter.

För att ge fortsatt ökad relevans åt våra temadagar, seminarier och symposier vill vi veta vad just du tycker att U-FOLD ska sätta fokus på och inom vilket område du vill utveckla ditt professionella nätverk.

Maila dina förslag till ossinfo@ufold.uu.se. Hämta gärna inspiration bland våra genomförda evenemang, eller bland våra samverkansområden.

Ju tidigare du hör av dig, desto snabbare kan vi arbeta vidare kring dina idéer. Vill du veta mer om U-FOLDs evenemangsverksamhet, kontakta oss här.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05