Minister ökar för nya grepp mot Spice

2015-02-04

Det minskade bruket av Spice sedan varianter av drogen narkotikaklassats får hälsominister Gabriel Wikström att öppna för en gruppklassning av alla variationer av THC, den aktiva substansen i cannabis.

Spice, med dess starka effekt och ofta lagliga ingredienser, gör drogen till ett populärt alternativ till cannabis. Samtidigt medför det ökade bruket allvarliga konsekvenser för allt fler, framför allt unga, användare. Under hösten rapporterade media om flera incidenter i en rad svenska orter där personer fått föras till sjukhus efter rökning av Spice, i några fall med dödlig utgång. Allvaret i situationen får många att efterlysa mer effektiva verktyg för såväl förebyggande som repressiva åtgärder.

Flera sakkunniga, bland dem Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, menar att en familjeklassning av alla varianter av THC – den aktiva substansen i cannabis – skulle möjliggöra att alla cannabinoida varianter som nu florerar i Spice omedelbart skulle kunna klassas som olagliga.
– Om man med denna metod råkar narkotikaklassa substanser som visar sig vara mindre skadliga kan man hantera detta i efterhand, säger Fred Nyberg.

Invändningar mot en gruppklassning har bland annat fokuserat på just risken att underminera systemets trovärdighet om även ofarliga substanser görs illegala. I januari rapporterade emellertid SVT i Vetenskapens värld att användningen av Spice minskat kraftigt sedan flera varianter av drogen narkotikaklassats. Mot bakgrund av denna minskning meddelar hälsominister Gabriel Wikström att möjligheten att gruppklassificera alla varianter av Spice.
– Vi har idag en av de snabbaste beslutsprocesserna i hela Europa, men det är uppenbart att det inte räcker. Vi måste bli ännu snabbare, särskilt om narkotikaklassning ger sådana här goda effekter. Därför ser vi nu över möjligheten till gruppklassning, säger Gabriel Wikström till SVT.

Forskningen har ännu inte bevisat att dödsfall vid cannabisrökning enbart berott på höga koncentrationer av THC, men har dokumenterat drogens kraftfulla effekter på hjärt-kärlsystemet.
– Våren 2014 publicerades en vetenskaplig artikel som rapporterade om ett trettiotal fall där användning av cannabis visats trigga allvarliga effekter på hjärta-kärlsystemet. Dödsfall finns också nyligen rapporterade i den vetenskapliga litteraturen. Att det i dessa fall också handlar om att THC-halten med åren kraftigt ökat finns även med i bilden, konstaterar Fred Nyberg.

Håkan Holmberg, ledarskribent i Upsala Nya Tidning, menar i en text publicerad 22 november 2014 att när liv står på spel måste lagstiftare och myndigheter vara beredda på att ta genvägar till beslut som sedan kan modifieras. Holmberg konstaterar vidare att ”Spice kommer att följas av flera ”dödsdroger” som sprids blixtsnabbt och då måste en beredskap finnas”. Hälsominister Gabriel Wikströms besked öppnar för att en sådan beredskap snart kan vara verklighet.


Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05