Nominera till CANs drogforskningspris 2015

2015-02-05

Nu kan du nominera din kandidat till CANs årliga drogforskningspris om 25 000 kronor.

Nu är du välkommen att nominera din kandidat till CANs drogforskningspris som uppmärksammar mycket framstående forskning inom drogområdet. I första hand avses forskning om alkohol eller narkotika, men även annan forskning som priskommittén bedömer ligga inom drogområdet kan komma ifråga. Priset delas ut vid CAN:s årsmöte 21 maj.

CAN vill ha din nominering senast 2 mars 2015bilagda blankett.

Maila gärna din blankett till info@can.se

Blanketten kan även postas till:
CAN
Box 70412
107 25 Stockholm.

Kriterier

  • Priset tilldelas en forskare verksam inom Sverige som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.

  • Priset kan tilldelas såväl en samhällsvetenskaplig som beteendevetenskaplig och medicinsk forskare, men även forskare inom andra vetenskapliga discipliner.

  • Priset bör cirkulera mellan forskare från olika vetenskapliga discipliner.

  • Priset kan delas, om särskilda skäl föreligger, men bör ej delas av fler än tre.

  • Priset får ej tilldelas en ledamot i priskommittén.

  • Priset om 25 000 kr utdelas årligen. Justering av prissumman beslutas av CANs styrelse.


Läs mer om CANs drogforskningspris

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05