Se seminarium om 15-metoden på webb-tv

2015-02-09

Nu kan du se hela seminariet om 15-metoden som behandlingsform för måttliga alkoholproblem via webb-tv.

Torsdag 5 februari inbjöd Regionförbundet och U-FOLD till seminarium 15-metoden – ny modell för alkoholbehandling. Mötet filmades och du kan nu ta del av samtliga föreläsningar och samtal via Medfarm Play.

15-metoden är en svensk modell för behandling av måttliga alkoholproblem, som kan användas inom i första hand primär- och företagshälsovård. Utgångspunkten är att hjälpa människor att ta tillbaka kontrollen genom att dricka mindre. Behandlingen består av korta, kostnadseffektiva insatser, ca 15 minuter per tillfälle. Genom att erbjuda behandlingen i första linjen förväntas nya grupper som inte fångas upp i dag – fem av sex svenskar som är beroende av alkohol söker inte behandling – söka hjälp för sina problem.

Vid seminariet presenterar Sven Andréasson – professor, överläkare och skapare av 15-metoden – behandlingen. Andra forskare och erfarna läkare bidrar med sina reflektioner och vid ett panelsamtal diskuteras huruvida 15-metoden kan vara intressant för Uppsala län.


Se filmer från seminariet:

Introduktion: 15-metoden - ny modell för alkoholbehandling
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet
Ingrid Meissner, verksamhetschef, Hälsa och habilitering

Presentation av 15-metoden
Sven Andréasson, professor, överläkare, Stockholms läns landsting

15-metoden i förhållande till nya riktlinjer för missbruk/beroende
Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet

Panelsamtal – Är 15-metoden intressant för Uppsala län
Tobias Eriksson, chefsöverläkare, Akademiska sjukhuset
Malin André, distriktsläkare och forskningssamordnare, Hälsa och habilitering
Christina Nehlin Gordh, socionom, med dr, Uppsala universitet

Moderator: Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05