”Livsfarliga droger gör inte annan narkotika okej”

2015-02-13

Hallå där… Erik Leijonmarck, generalsekreterare i European Cities Against Drugs och välkänd narkotikadebattör, som anser att legalisering av cannabis vore helt fel väg att stävja marknaden för nätdroger.

SVTs Uppdrag Granskning 10 februari satte fokus på farliga men lagliga droger som Spice, vilken effekt kan programmet ha?
– Förhoppningsvis bidrar det till att ytterligare belysa riskerna med potentiellt dödliga droger som exempelvis Spice. Å andra sidan är det även viktigt att markera att vissa farliga narkotika inte gör andra, till synes mindre riskabla droger acceptabla.

Så du tror inte på att legalisera cannabis i syfte att minska intresset för nätdroger med okända bieffekter?
– Absolut inte! Alla droger har olika skadeeffekter på hälsan varav dödsfall naturligtvis är det mest extrema, men riskerna med cannabis är så stora att vi enligt min uppfattning har fullgoda skäl att inte legalisera.

Skulle positiva rapporter från de amerikanska delstater som legaliserat cannabis kunna få dig att ändra uppfattning?
– Det beror på vad du menar med positiva rapporter. För mig vore det att användandet minskar, att färre ungdomar får problem med skolgång eller passivitet och att ingen stor illegal marknad uppstår. Att skattepengar kommer in från laglig cannabishandel är självklart, även om det tycks ske i mindre utsträckning än beräknat. I USA etableras nu istället en miljardindustri kring cannabis som gör allt för att etablera en stabil kundkrets av cannabiskonsumenter via samma marknadsstrategier och lobbyism som tobaksjättar använt sig av i nästan ett århundrade. Jag har väldigt svårt att se att användandet skulle minska i en sådan miljö, liksom att den illegala marknaden kring cannabis skulle upphöra, vilket exempelvis inte skett i Holland.

Samhällets försök att informera till avhållsamhet tycks ha begränsad verkan, finns det överhuvudtaget budskap som biter?
– Vi ser nu hur bruket av Spice tycks minska, sannolikt delvis beroende på medias rapportering om reella risker för överdoser, så nog tror jag att information har verkan. Däremot finns nog inga argument som fäster på alla grupper, själv förespråkar jag en seriös samtalston som varken förbiser eller överdriver cannabisens skadeverkan.

Idag söker många unga kunskap på Internet men saknar redskapen att kritiskt granska materialet, hur minskar vi risken att de vilseleds kring riskerna med droger?
– Internets demokratisering av samtalet har medfört att alla kan skriva och sprida vad som helst och att saklig information riskerar att drunkna i mängden av inlägg. Vuxenvärlden måste bli mycket bättre på att informera om riskerna med droger på ett trovärdigt sätt. Det ställer högre krav på oss att vara pålästa och sakliga, men är som jag ser det den enda långsiktiga lösningen. Vi ser också hur många, mycket engagerade aktivister som tycks leva för att i olika forum förorda cannabis bemöts och utmanas av andra som upplevt riskerna.

Vissa legaliseringsivrare är mycket pålästa och söker och blåser konsekvent upp varje eventuellt sakfel som experter och förtroendavalda uttrycker. Vill du se en ökad försiktighet i debatten för att inte ge ytterligare näring åt ungas misstro mot samhället?
– Det är som sagt viktigt att vara påläst, men vi har ett problem då myndighetspersoner förväntas ha alla svar i varje intervjusituation för att därefter nagelfaras av personer som i princip anonymt kan häva ur sig vad som helst i syfte att misskreditera. Å andra sidan kan vi inte låta oss bakbindas av det allt mer oförsonliga samtalsklimatet, det är vårt ansvar att stå upp, delta i och höja kvaliteten på debatten. Den enda vägen framåt som jag ser det är att med saklighet och respekt för meningsskiljaktigheter hålla en god ton och låta det goda argumentet vinna.

Se Uppdrag Granskning Det lagliga knarket på SVT Play
Besök EACD på webben

foto: Jakob Dahlström

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05