Christina Rangstedt och Anna Ludvigson: Nå sinnesro i Salabackekyrkan

2015-02-18

Sinnesromässor, föreläsningar och samtalsgrupper – Vaksala församling erbjuder en rad aktiviteter där beroende, anhöriga och alla som vill är välkomna att delta skriver Christina Rangstedt och Anna Ludvigson.

I Salabackekyrkan firar vi Sinnesromässa varje söndag klockan 16.00 året runt. Hit kommer alla kategorier av människor och här är alla välkomna! Sinnesromässan är till för alla, men har växt fram i mötet mellan kyrkan och AA/NA-rörelsen (Anonyma Alkoholister och Narkomaner). Grunden för vår mässa är att när vi människor har svårt att orka med vår sårbarhet vill Gud ta emot oss, upprätta oss och hjälpa oss ur våra osunda beroenden.

Det är ingen predikan i vår mässa, snarare ett tal. I det ingår ofta en betraktelse över de tolv stegen. I första steget erkänner vi att vi är maktlösa. Men det räcker inte med att erkänna sin maktlöshet, då stannar vi kvar i det tomrum som förlamar. Mänsklig erfarenhet visar att först då man har nått botten kan allt vända. Det är då det är möjligt att vända sig till en högre makt som är starkare än vi, något eller någon utanför sig själv. Det kan vara en annan människa, en grupp eller den högre kraft som många av oss kallar Gud.

Det andra steget visar att det finns en högre makt som är starkare än vi, någon eller något som är större, har mer förmåga och kunskap än vad vi själva har. Här handlar det kanske om att våga ta trosprånget ut i det okända. Att våga vara öppen för en högre makt och tro på att det finns någon eller något som kan hjälpa till med att visa att det går att göra förändringar. Att ha likasinnade medmänniskor vid sin sida när det känns som värst.

I Sinnesromässan ryms mycket sång och musik och vi delar en enkel nattvardsmåltid med druvjuice och glutenfritt bröd. Det finns även möjlighet att skriva förbönslappar, få enskild förbön med olja, få en påminnelse av dopet vid dopfunten och det finns tid att tända ljus.

En person som delar sin upplevelse ingår också i vår mässa. Det kan vara en berättelse om hur man tagit sig ur sitt missbruk och hittat sin Högre makt eller personer som varit medberoende. Föräldrar till narkomaner har delat, både de som har sina barn i livet och de som har mist sitt barn. Vi börjar oftast med att presentera oss med namn varpå församlingen svarar med ” Hej Christina och jag är alkoholist, hopplös, syndare”, eller var det för dagen känns att man hör hemma.  Precis så som man gör på ett AA/NA möte. Hit kommer även personer med sex- och kärleksberoende, sockerberoende, ätstörningar av olika slag och "normalstörda".

Vi inleder ofta mässan med att sjunga Sinnesrobönen och vi avslutar även med att be Sinnesrobönen i en ring tillsammans framme vid altaret. Vi lämnar alltid en öppning i ringen under bönen. Med detta är tanken att vi innefattar de som sitter kvar i kyrkbänkarna men att bönen även sträcker sig ut till dem som ännu inte orkat, vågat eller förmått att ta steget att komma in i en gemenskap. Allt är frivilligt att delta i under mässan. Det finns inga måsten och inga krav. Finns behov av att endast sitta i bänken är det möjligt, men utrymmet för att be och delta själv är stort om man så vill. Sinnesrobönen lyder Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Efter mässan bjuder vi på en enkel måltid, oftast bestående av soppa med bröd med påföljande kaffe med kaka. Sommartid då vädret tillåter brukar vi ha grillkvällar och tidig höst äter vi surströmming tillsammans.

Vi har även en föreläsningsserie, Berörd av beroende. Det är föreläsningar i beroendets tecken som ges cirka tre gånger per termin och dessa är gratis. Fika och gemenskap är det oftast både före och efter föreläsningarna. Det går att lämna bidrag till vår verksamhet, men är helt frivilligt.

För andra året i rad har vi en samtalsgrupp som utgår från Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa. Vi träffas vid tolv tillfällen under året där vi läser ett kapitel i taget och sedan pratar kring det i en och en halv timme. Kvällarna är mycket givande med stor uppslutning och till hösten startar vi ett tredje grupp. Bakgrunden för att vara med i gruppen är varierande och jag tycker att Olles beskrivning om oss som ”normalstörda” är ett utmärkt sätt att utrycka sig på. Vem är inte normalstörd? Jag ingår definitivt i den kategorin.

Mycket av arbetet kring Sinnesromässan bärs av frivilliga krafter. Är Du intresserad av att sjung, spela, dansa, dela eller bara vara med i vårt sammanhang är Du varmt välkommen att höra av dig! Ju fler vi är, desto roligare blir det! Vi ser fram mot att se många nya ansikten framöver. Allt gott till Er alla!

Christina Rangstedt
Diakon 
e-post: christina.rangstedt@svenskakyrkan.se
Mobil 0766-22 59 51

Anna Ludvigson
Präst, Vaksala församling
Telefon 018-430 37 59

Post- och besöksadress: Lästmakargatan 7B, 754 34 Uppsala
Webb: www.svenskakyrkan.se/vaksala

foto: Svenska kyrkan

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05