Cannabis – en miljökatastrof?

2015-03-27

Både odlade och syntetiskt producerade droger orsakar stor skada på miljön visar en aktuell rapport. Vi vill att ungdomarna ska till sig hur narkotikan förstör vår planet, säger Walter Kegö, ISDP.

En ofta förbisedd aspekt i cannabisdebatten är dess inverkan på miljön. Därför sammanställde Institutet för säkerhets- och utrikespolitik, ISDP, kunskapsläget om narkotikans miljöpåverkan och presenterade hösten 2014 resultatet i Knark – en miljökatastrof. Rapporten beskriver hur utomhusodling av cannabis kräver mycket av både markytor, bevattningar och insektsmedel. Inomhusodlingar slukar å sin sida enorma mängder el för att hålla plantorna vid liv.
– Att odla cannabis inomhus kräver högenergilampor som är upp till 500 gånger starkare än vanliga läslampor. Produktion av en enda marijuanacigarett slukar lika mycket energi som att låta en 100-watts lampa lysa i 25 timmar, vidare orsakar produktion av ett kilo färdig cannabis 4 600 kilo koldioxid, säger Walter Kegö, senior fellow vid ISDP och en av författarna till rapporten.

Redan 2011 visade den amerikanske forskaren Evan Mills vid Lawrence Berkeley National Laboratorium, hur legal inomhusodling av medicinsk marijuana i USA förbrukade en procent av all el i landet. Att flera inomhusodlingar är lokaliserade i tätbebyggda områden gör dem dessutom till direkta hot mot närboende.
– Bekämpningsmedel och konstgödsel kan om de når avloppssystemen förorena såväl grundvatten som större vattenbassänger. Dessutom kan partiklar förorena den lokala luftkvaliteten, konstaterade Benny Van Camp, rättsexpert för den belgiska federala polisen, i samband med en konferens i Göteborg.

Cannabis är inte den enda drogen som har betydande inverkan på miljön. I Columbia orsakas en fjärdedel av skövlingen av regnskogen av illegal kokainproduktion. Vidare genererar framställning av amfetamin påtagliga mängder miljöfarligt avfall som ofta dumpas i naturen.
– Vi vet att många tillverkare av narkotika inte tar hänsyn till miljön, istället transporterar de tunnor med gift ut i naturen där de sätter eld på det, e­ller så slänger de helt enkelt gifterna i kanaler och vattendrag. Alltså blir narkotikan en miljöbov som bidrar till att förstöra vår planet och det vi vill att ungdomarna ska till sig, de är väldigt påverkbara när det gäller miljöproblem säger Walter Kegö.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05