Nya grepp för narkotikaklassning snart här?

2015-03-31

Syntetiskt designade nätdroger kan vara oförutsägbara och inte sällan livsfarliga. I Sverige har de lett till flera fall av överdoser bland unga vilket föranlett krav på nya grepp för snabbare klassning av narkotika.

Nyligen gick larmet att två unga svenskar avlidit efter att ha tagit ecstasytabletter försedda med Superman-logotyp och en hög koncentration av substansen PMMA. Nya, syntetiskt designade droger dyker kontinuerligt upp till försäljning på nätet, ibland med livsfarlig styrka. Flera påminner om kända droger, men genom tillförsel av kemikalier ökar preparatets effekt. Dess verkan på människor är sällan prövad, och försäljningen sker med kunden som försöksobjekt.
– Normalt är preparaten både starka, oförutsägbara och farliga. I såväl Europa som USA bedrivs handeln framför allt via Internet, vilket gör grundproblemet till en internationell angelägenhet, konstaterade Christopher J. Urben, sambandsman för U.S. Drug Enforcement Administration i de nordiska länderna vid ett besök i Uppsala.

Flera lagliga nätpreparat kan kategoriseras som ”fördröjd narkotika”. De är under klassificering och olagligförklaras i jämn takt. Å andra sidan är det en resurskrävande procedur. Producenter, langare och missbrukare ger dessutom prov på förmågan att anpassa sig relativt snabbt till lagar och praxis, vilket gör arbetet till ett släckande av eldar snarare än förebyggande av gnistor.
Till de just nu mest omtalade nätdrogerna hör utan tvekan Spice. Denna drog började lanseras i Europa 2004 och har med tiden blivit relativt vanlig bland unga – i en undersökning utförd i Göteborgs gymnasieskolor årskurs 2 hade åtta procent av alla ungdomar provat Spice. Hösten 2014 rapporterades om en rad uppmärksammade fall av överdoser över hela Sverige.

I februari 2015 var 84 syntetiska cannabinoider klassade som narkotika eller hälsofarlig vara. Men då en enkel ändring i molekylen är allt som krävs för att överlista lagen höjs allt fler röster för att införa en familjeklassning av alla varianter av THC – den aktiva substansen i cannabis – vilket skulle möjliggöra att alla cannabinoida varianter som nu florerar i Spice omedelbart skulle kunna klassas som olagliga.
– Om man med denna metod råkar narkotikaklassa substanser som visar sig vara mindre skadliga kan man hantera detta i efterhand, menar Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning.

Tidigare i år kom också rapporter att användningen av Spice minskat kraftigt i samband med att ett tjugotal varianter av drogen narkotikaklassats. Mot bakgrund av minskningen meddelade då hälsominister Gabriel Wikström att han var beredd att öppna för en gruppklassificering av alla varianter av Spice.
– Vi har idag en av de snabbaste beslutsprocesserna i hela Europa, men det är uppenbart att det inte räcker. Vi måste bli ännu snabbare, särskilt om narkotikaklassning ger sådana här goda effekter. Därför ser vi nu över våra möjligheter, förklarade Gabriel Wikström i en intervju till SVT.

Tydligt är att åtgärder av något slag gällande nätdroger i allmänhet, och Spice i synnerhet är direkt nödvändiga. Redan 2012 utgjorde Spice fyra procent av alla illegala beslag gjorda av Tull och Polis, och siffran fortsätter att öka dramatiskt. De senaste tre åren har Spice även varit föremål för de i särklass flesta förfrågningarna till Giftinformationscentralen. Hit ringer både allmänhet och sjukvård för frågor om akuta förgiftningar, och från sex samtal om Spice år 2006 har siffran stigit till över 400 år 2014.
– I de flesta fall handlar det om unga personer som röker dessa relativt billiga och lättåtkomliga produkter. I många fall har det rört sig om ungdomarnas första erfarenheter av droganvändning, och i 40 procent av fallen har personerna varit yngre än 20 år. Flera orsaker kan ligga bakom det ökade antalet samtal. Bland annat att drogen blir populärare, att nya varianter av Spice når Sverige och att drogen innehåller föroreningar, säger Jenny Westerbergh, Giftinformationscentralen.

Håkan Holmberg, ledarskribent i Upsala Nya Tidning, menar i en text publicerad 22 november 2014 att när liv står på spel måste lagstiftare och myndigheter vara beredda på att ta genvägar till beslut som sedan kan modifieras. Holmberg konstaterar vidare att ”Spice kommer att följas av flera ”dödsdroger” som sprids blixtsnabbt och då måste en beredskap finnas”. Hälsominister Gabriel Wikströms besked öppnar för att en sådan beredskap snart kan vara verklighet!
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05