Besvara SBFs webbenkät om nätdroger

2015-04-14

Besvara Svenska Brukarföreningens webbenkät och bidra med viktig kunskap om utbredning och användning av nätdroger i Sverige.

Svenska Brukarföreningen genomför för närvarande en webbenkät om nätdrogers utbredning och användning i Sverige. Genom att anonymt besvara enkäten bidrar du med viktig information i ett pågående EU-projekt.

Besvara enkäten på: https://docs.google.com/forms/d/10N2B-g0hSWeMq7ViIx0V_qUox9wLChfd2W3SAWUVgrk

Mer information: www.svenskabrukarforeningen.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05