Elisabet Näsman får årets FORSA-pris

2015-04-20

Elisabet Näsman, professor i sociologi och välbekant i U-FOLD-sammanhang tilldelas FORSA-priset 2015 för sitt arbete för barns rättigheter.

Professor Elisabet Näsman, verksam vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, tilldelas FORSA-priset 2015 för sitt arbete för barns rättigheter och för sitt engagemang för att utveckla det sociala arbetet till stöd för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Elisabet Näsmans forskargärning präglas genomgående av ett starkt engagemang för barns rättigheter. Hon har vid flera tillfällen tagit initiativ till projekt som varit inriktade mot samverkan med eller fortbildning av professionella som arbetar med frågor kring barns delaktighet, skydd och resurser.

Till de av Elisabet Näsmans projekt med direkt koppling till U-FOLD hör Barn i missbruksmiljöer med finansiering av Folkhälsoinstitutet. Uppsala universitets sociologiska institution har i samarbete med Regionförbundet studerat vad barn i missbruksmiljöer upplever som svårigheter, liksom hur missbrukande föräldrar uppfattar sina problem. En studie vars resultat ska publiceras våren 2015.
– Att studera barnets perspektiv i missbruksmiljöer är i princip outforskad mark. Att vi utför studien i samarbete med Regionförbundet gör det lättare för oss att nå ut på fältet och tillgodogöra oss den praktiska kunskap som finns, sade Elisabet Näsman i samband projektstarten 2012.

Elisabet Näsmans insatser går helt i linje med FORSA:s målsättning ”att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik”. Priset överlämnades i samband med FORSA:s nationella symposium 24 mars.


Läs mer om 2015 års FORSA-pris på forsa.nu

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05