Samtal om missbruk engagerade Uppsalas unga

2015-04-22

– Spice är livsfarligt, tro inget annat, och föräldrar, lita till er magkänsla och fråga era ungdomar vad de gör på nätet, sade polisinspektör Annika Ljung inför en välfylld universitetsaula vid U-FOLD Storseminarium 2015.

– Händerna i luften, hur många av er har mobiltelefonen med sig här idag, frågade moderator Rebecka Berntsson Eskilstorp. Närmare 500 armar fyllde universitetsaulan – och därmed var Spel, Spice & Superman, forumets hittills största möte, igång.
Mötesplatsens röda tråd, det digitala universum vi numera har på ett klicks avstånd, innebär möjligheter som ingen generation före oss upplevt, men ställer också vårt samhälle inför helt nya utmaningar som vi tillsammans måste hantera.
– I dag kan du sitta hemma och beställa narkotika utan att behöva exponera dig på gatan. Dessvärre är nätdroger alltjämt ett stort svart hål för oss, och jag tror att vi framöver kommer att behöva göra betydligt större insatser på Internet, konstaterade polisinspektör Annika Ljung (bilden).

Gemensamt för många missbruk är att de grundläggs i unga år då hjärnan är som mest sårbar. Att vi, och inte minst den yngre generationen, plötsligt tillbringar våra dagar med telefon i hand ökar inte bara exponeringen för och tillgången till beroendeframkallande substanser, det inverkar också negativt på vår förmåga att ta rationella beslut.
– I dag surfar många vidare efter att de släckt för natten. Att skärmens sken och nätets information håller hjärnan fortsatt aktiv försämrar naturligtvis vår sömn. En trött hjärna har svårare att kontrollera känslor och impulser, risken ökar för att vi ska ta droger, vilka i sin tur försämrar sömnen ytterligare och försätter oss i en ond spiral, sade Christian Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitet.

Länets samtliga gymnasieskolor var inbjudna till aulan, och närmare trehundra elever var på plats för att ta del av aktuell kunskap och själva delta i samtalet kring den beroendeproblematik som ryms i bland annat hasardspel och nätdroger. Men, invände en elev på plats, finns det inte en risk i att ge ungdomar för mycket information?
– Jag tror inte att för mycket information kan bli ett problem, snarare måste vi arbeta med att ge rätt information på rätt sätt. Ni är smarta och kan googla er till allt, och i slutändan handlar det om hur ni hanterar all den kunskap ni tar del av, menade Mohamad Hassan, Uppsala kommuns socialnämnd.

Besökarna i aulan fick bland annat lära sig att allt fler unga män befinner sig i riskzonen för att utveckla spelberoende, att cannabisodlingar har en förödande påverkan på vår miljö – den globala produktionen alstrar årligen 184 miljarder kilo koldioxid – och att innehållet i många nätdroger inte är det angivna och att det påverkar oss olika som individer.
– Spice är livsfarligt, tro inget annat och ta inget som ni inte vet vad det innehåller. Jag har sett många ungdomar gå ner sig och blir alltid lika bestört över hur svårt vi har att hjälpa dem. Och alla ni föräldrar, lita till er magkänsla och fråga era ungdomar vad de gör och handlar på nätet, sade Annika Ljung, polisinspektör i Stockholm.

Men om ni redan vet att många av oss ungdomar är på väg att utveckla eller redan befinner sig i ett beroende. Borde det inte vara viktigt att ställa ta reda på varför de hamnar i ett missbruk, blev dagens sista fråga från gymnasieeleverna.
– Det är oerhört relevant. Vi måste dels stärka forskningen ytterligare kring vilka sociala variabler som ökar risken för att utveckla missbruk, dels måste vi utveckla våra förebyggande insatser långt ner grundskolan, och inte minst öka våra insatser i den grupp som visar tecken på riskbruk, men ännu inte befinner sig i ett beroende. Lyckas vi med det kommer vi att bespara samhället och individen mycket lidande, avslutade Fred Nyberg, professor och koordinator i U-FOLD.

Härnäst återvänder U-FOLD till Visby där forumet arrangerar sex seminarier under Almedalsveckan 2015. Här sätter man fokus på bland annat Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av missbruk och kopplingen mellan droger och den organiserade brottsligheten.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05