Anmäl dig till seminarium Rökfritt Sverige 2025

2015-04-28

Tisdagen 26 maj 2015 arrangerar Yrkesföreningar mot tobak Tobacco Endgame – det fjärde seminariet om Rökfritt Sverige 2025. Fri entré och livesändning på webben. Välkommen!

Tid: Tisdag 26 maj 2015, kl. 14-17
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Information: Maila Lena Sjöberg eller Göran Boëthius

Anmälan via denna länk eller mail till info@ymtkansli.org


Tobacco Endgame – 26 maj 2015

Seminarium Tobacco Endgame vänder sig i första hand till Tobacco Endgame-stödjande organisationer, representanter för regering, departement, riksdag, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, landsting, kommuner och alla andra hälsointresserade.

Seminariet är kostnadsfritt och kan även ses live via webbsändning här


Preliminärt program:

  • Hur går rekryteringen av stödjande organisationer? Presentation av ett nytt stödjande landsting – och den första kommunen!
  • Regionala Cancercentra vill också ha en handlingsplan för ett rökfritt Sverige
  • Det politiska stödet för en Endgame-strategi
  • Tobacco Endgame snart på Facebook
  • Vad händer med Sveriges implementering av EU:s tobaksproduktdirektiv?
  • Globalt sammanhang: Tobakskonventionen, NCD-initiativet och post2015-målen
  • Rökavvänjning på recept
  • Detta händer nästa halvår

Fakta: Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Det syftar till att inom de närmaste åren få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05