Socker tar plats i bok om beroende

2015-04-29

Hallå där… Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi och redaktör för boken Beroendemedicin som nu utges i en reviderad upplaga med nytt material om bland annat mat– och sockerberoende.

Varför en ny upplaga av Beroendemedicin just nu?
– Originalutgåvan från 2011 har några år på nacken, och i ett fält där forskning och kunskap utvecklas så snabbt blir en uppdatering nödvändig med tiden. Vi som arbetar med boken ser det som ett pågående projekt, och med all sannolikhet är ytterligare upplagor att vänta längre fram.

Vilket mottagande har den nya upplagan fått?
– Jag tog just del av Bibliotekstjänsts recension där deras lektör Christian Olsson skriver att boken är en gediget välarbetad svensk lärobok där utvecklingen, vetenskapligt men även vad gäller exempelvis nyare nätdroger, motiverar upplagebyte, vilket naturligtvis är roligt att läsa.

Vilka andra nyheter får vi ta del av?
– Alla kapitel är uppdaterade, men vi publicerar även helt nytt innehåll. Ett kapitel belyser erfarenheterna av de sprutbytesprogram som just nu genomförs i Sverige och flera andra länder. Dessutom bidrar Charlotte Erlanson-Albertsson med ett kapitel om mat- och sockerberoende, ett högst befintligt och växande problem där neurobiologin tillför mycket viktig kunskap.

Vem hoppas ni ska ta del av boken?
– Vår ambition är att åstadkomma en oberoende, objektiv och lättillgänglig bok som man kan ta till sig utan att besitta expertkunskaper. Liksom tidigare hoppas vi att den ska användas vid vård-, psykologi- och socionomutbildningar, men också läsas av medarbetare i vården, socialtjänsten och rättsväsendet såväl som av politiska beslutsfattare.

Behöver våra förtroendevalda öka sin kunskap inom beroendeområdet?
– Vi kan åtminstone konstatera ett glapp mellan forskning och politiska beslut. Det kan delvis förklaras av just det faktum att så mycket sker inom beroendeforskningen. Vissa nya data motsäger gamla uppgifter, och kanske väljer vissa förtroendevalda att avvakta. Men jo, även om vi vill föra ut kunskap på ett brett plan är politikerna utan tvekan en av våra viktigaste målgrupper.


Provläs BeroendemedicinStudentlitteratur

Fakta: Beroendemedicin
Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verknings­mekanismer och effekter av beroendeframkallande medel, riskfaktorer för beroendeutveckling samt olika behandlingsmetoder. Den har en neurobiologisk, biomedicinsk, farmakologisk och klinisk ansats. Författarna representerar den främsta expertisen i landet inom sina respektive områden.

Revisionsår: 2015
Utgivningsår: 2011
Sidantal: 370
Redaktörer: Ingrid Nylander, Johan Franck

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05