Seminarium om Musikterapi i behandling av drogmissbruk

2015-05-04

Fredag 22 maj 2015 gästföreläser professor Jörg Fachner på tema Musikterapi i behandling av drogmissbruk. Föredraget ges på engelska. Fri entré, varmt välkommen!


Tid: Fredag 22 maj 2015, kl. 15.15-17.00
Plats: Blåsenhus, sal: 14:031, Uppsala
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan
 

Institutionen för psykologi inbjuder till seminarium Musikterapi i behandling av drogmissbruk med gästföreläsare Jörg Fachner, professor med inriktning på musik, hälsa och hjärnan, verksam vid Anglia Ruskin University i England. Fachner kommer att diskutera nya strategier för hur musik kan användas för att öva missbrukare i att "omdirigera" sin uppmärksamhet mot alternativa sätt att uppnå känslomässig njutning, för att därigenom bryta de onda cirklarna av smärta och ångest.

Jörg Fachner är professor med inriktning på musik, hälsa och hjärnan, verksam vid Anglia Ruskin University i England. Han har en doktorsexamen i medicin och har i många år använt musikterapi i arbete med ungdomar som har missbruksproblem. Modern forskning har pekat på att liknande belöningssystem aktiveras i hjärnan under musiklyssning som under påverkan av droger.

Seminariet äger rum i sal 14:031 (Betty Pettersson) på Blåsenhus och ges på engelska.


Mer information här eller kontakta Patrik Juslin, 018-471 72 74

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05