Campus Gotland hyllar U-FOLD

2015-05-07

Rektorsrådet för Uppsala universitet Campus Gotland Olle Jansson inledde seminariet Medicinsk marijuana – Medberoende ­– Spice med att tacka för det lyckade samarbetet med U-FOLD.

Hörsalen på Campus Gotland var fylld till sista plats när U-FOLD återigen besökte Visby för seminariet Medicinsk marijuana – Medberoende ­– Spice. Programmet präglades av tre aktuella teman inom beroendeområdet. Professor Fred Nyberg, tillika koordinator för U-FOLD, föreläste kring medicinsk marijuana. Han presenterade de senaste forskningsrönen kring drogen under rubriken Vad är bra respektive dåligt med medicinsk marijuana. Även legaliseringsfrågan gavs utrymme.

Överläkare Charlotte Skoglund berättade om Maria Ungdoms erfarenheter när det gäller Spice. Ämnet var högaktuellt för deltagarna då Gotland har problem med ungdomar som använder denna drog. Deltagarna kommenterade att man nu ser en minskning, vilket överensstämmer med rapporter från övriga Sverige. Patientfall levandegjorde Charlotte Skoglunds föreläsning, och hon poängterade vikten av somatisk undersökning vid mötet med beroendepatienter.

Dagens tredje tema var medberoende. Efter en inledande föreläsning av Fred Nyberg kring det aktuella forskningsläget berättade Sanna Lundell och Ann Söderlund, programledarna från SVT:s Djävulsdansen, om sina erfarenheter som medberoende. De lyfte fram de många och positiva reaktioner programserien rönt i hela landet. Vidare kunde de avslöja att SVT kommer att producera en fortsättning på Djävulsdansen till hösten.

En meditationsövning inledde journalisten Annika Jankells öppenhjärtiga berättelse om sitt eget medberoende. Hon lyfte fram den svåra problematiken om man har barn tillsammans. Att stanna eller att gå var också ett centralt dilemma hon beskrev. Hon avslutade sitt anförande med att spela en sång som beskrev motpartnerns vånda vilket djupt berörde alla närvarande. Sista punkt på schemat var ett panelsamtal mellan föreläsarna som även besvarade frågor från deltagarna.

Härnäst återvänder U-FOLD till Visby där forumet arrangerar sex seminarier under Almedalsveckan 2015. Här sätter man fokus på bland annat Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av missbruk och kopplingen mellan droger och den organiserade brottsligheten.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05